Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ZENTA TENISONAITĖ   
VASARA
Aš myliu vasarą pačiam žiedų žydėjime,
kada kviečių laukai geltono aukso,
kada išdykęs vėjas nieko nebeklauso,
skambėdamas lyg tūkstantis skambučių
vis šokinėja po javus.

Aš myliu vasarą pačiam žaliam žaliavime,
kai liepų kvapas skleidžiasi saldus,
kada tos naktys kvepia lyg medus,
ir kai tame dangaus žydram žibėjime
sapnuosim nuostabius sapnus.

SAULĖ IR SNIEGAS

Sniegas ir saulė. Saulė ir sniegas.
Pamilo žemė baltąjį miegą.

Parkas pabalo pasakų burtais,
laumės vilioja deimantų turtais.

Saulė ir sniegas. Sniegas ir saulė.
Sniego sidabras spindulius saugo.

Saulę sugauna, mūsų pasauliui
Dievas dalija šviesą po saują.

MEDITACIJOS APIE MIRTĮ

P a g u n d a
". . . bet gelbėk mus nuo pikto . . ."

Tamsiems šešėliams sąmonę apsupus,
kovosime mes paskutinę kovą:
su Viešpačiu prieš Mirtį,
ar su Mirtim prieš Viešpatį . . .

Mirtis

"Chaos, Cosmos! Cosmos, Chaos!
who can tell how all will end?"
Tennyson

Mes paliksime
viską,
auksą ir dulkes,
ir paskandinsime
į gelmių gilumas
sapnus, svajones
ir iliuzijas.
Nes tam krašte,
į kurį mus pakvies,
bus paskutinis tiltas
sunaikintas,
mums tik pražengus
paskutinį žingsnį.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai