Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
V. JAKUBĖNO RELIGINĖ KANTATA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J.V.   
Neseniai pasirodė Čikagos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos choro plokštelė, pavadinta "Pranaše Didis". Toks pats vardas joje įgrotos Vlado Jakubėno kantatos mišriam chorui ir solistams. Kantatos tekstas, kompiliuotas iš senovės giesmyno, kun. A. Šerno ir V. Vydūno giesmių, skamba liaudiškai ir nuoširdžiai, kai kur — archaiškai. Teksto pobūdis į-kvepia ir kantatos muzikinį stilių: tonaliniu bei harmoniniu požiūriu siekiama primityvių efektų. Tačiau kompozitoriaus talento dėka primityvumas neišeina iš religinės rimties ribų, bet, priešingai sukuria intymiai nuoširdžią nuotaiką, kuri, lyg diev-dirbio rankos rūpintojėlis, nors grubių bruožų, bet šventai rimtas.
44 asmenų mišrus choras gerai disciplinuotas ir susigiedojęs.

Kantata prasideda akompanuojančio piano preliudu, kuris žada nekasdienių harmonijų. Vyrų ir moterų balsai įstoja paeiliui ir jautriai gieda suplikaciją "Teikis pašvęsti mus — būsim ištikimi". Užtarimo prašydamas, visas choras pragysta drauge. Jo skambesys malonus ir balansuotas. Seka solistai: sopranas ir baritonas: jų duetas, gal būt, menkiausiai surepetuota kantatos dalis. Efektingai harmonizuoti sekantieji choro žodžiai: "Tegu skamba gelmės ir aukštybės". Puikiu forte choras gieda kulminacinę dalį "Didelis Pranaše". Antrą sykį solistų balsai darniau įsilieja į kūrinio visumą.

Seka piano interliudija, kurioje pasitaiko šiurkštokų disonansų, tačiau jie derinasi su kūrinio stiliumi. Pakiliai choras gieda: "Sieloje savo aš Tave nešioju". Išsiskyrę moterų ir vyrų balsai labai gražia intonacija pakartoja prašymą: "Teikis pašvęsti mus — būsim ištikimi". Prieš pabaigą dar sykį pasigirsta abu solistai. Kūrinys baigiasi visų balsų diminuendu.

Kantata palieka grynai religinės muzikos įspūdį. Jos stilius giminingas katalikų ekumeninei muzikai, kurios mes, lietuviai, dar nedaug teturime.

Šis kūrinys puikiai skambėtų piano dalį instrumentavus orkestrui. Vertėtų pagalvoti apie naują orkestrinę laidą ir labiau patyrusius solistus.

Antroje plokštelės pusėje keturių klasikinių kompozitorių (Silcherio, Glucko, Verdi ir Schuberto) giesmės ir P. Mieliulio "Vakarinė liaudies giesmė." Choro interpretacija be priekaištų.
JV

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai