Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kotryna Grigaitytė   
DVIVEIDIS PAVASARIS

Kleve kabina mandolinas
Paaugėlių špokų būrys.
Gaidas jiems išdalina
Vyriausias tvarkdarys.

Pavasario šio linksmą pusę,
Kaip girnų akmenį, suku.
O paukščiai, net pridusę,
Vis gieda ant šakų.

Tarytumei dalgius kas plaka
Dar žydint vasarojui.
Juodais lašais nulijo taką . . .
O jie sau groja, groja.


VOVERYTĖ SNIEGU

Nubėgo, nušuoliavo
Voverytė sniegu,
Be žolytės, be javo
Toj platybėj laukų . . .

Jos pėdelėm nubėga
Ir mintis alkana.
Dangaus, saulės ir sniego
Negana, negana.

Alkani apiplyšę,
Kažin kur, kažin kas . . .
Laimės pirštai mažyčiai
Ar suras, ar atkas.

DEGTUKAI

Jie nealsuoja ir nežėruoja —
Užspaude jėgą kišenėj tūno.
Jei tik paliestum, jei valią duotum
Darniai suspiegtų balsu perkūno.

Ugnys ir dūmai, dūmai ir ugnys.
Padangėn šoktų dygsniu gruoblėtu
Ką tik pasiektų, glemžtų, surytų —
Pelenų kalnais atsimokėtų.

Degtukais žemė visa nuklota.
Jei jie sudygtų, jei pražydėtų . . .
Tvanai raudoni erdves užlietų,
Verdančios upės žeme tekėtų.


DEBESYNUOS

Kas ten per debesis klampoja . . .
Širmi žirgai apvirtusias vežėčias velka —
Kregždutės, vanagai — visi į talką.
Atstypčioja žvaigždė dar, nusilaužus koją.
Ir properšas visas delnais užkloja.
Prasideda naktis,
naktis ir pilnatis.
Jei tu galėtum atsilaužti kraštą —
Ar atsiriekti pilnaties kaip duonos,
Betirpstant vakaruos žarų aguonom . . .
Nakty praklaidžiotum lig poakių rausvų
Mieguisto ryto. Vėsos padvelkimu
prisikelia diena —
viltis ir aimana.
Skubėki vėl įšokt į laiko ratą,
Kurs mala debesis, žvaigždes, planetas.
Kai medis giminės gerokai apgenėtas,
Ryškiau regi bedunksančią Visatą
Pats dulke įsisunkdamas į amžių ratą.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai