Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Austė Pečiūraitė   
R. Viesulas

Dvidešimt trečioji diena (1971)Tiltas aukštai virš upės raudonos užuolaidos plevėsuoja
pro langą cementinis liūtas atgniaužiu pėdą Ovalai Z
raidė trikampiai ir kvadratai Č ir skaičiai nuo vieno
iki aštuoniolikos nuo vieno iki keturiolikos geltona mėlyna
ruda raudona povandeninė žalia trikampis ir balti kvadratai
mėlyna erdvė alizarinė raudona ir automatinis rašymas
dvi žuvys skrenda aplink piramides baltas ir pilkas iksas
Mėlyni debesys supa sidabro kopėčias mėlynas sparnas
aplipdytas smaragdais. Kietos plastikos vyšnių kekės šalia kaspinu
Popierinė asilo galva. netikras peilis. Rožančius atvirkščiai
pakabintu kryžium. Šaškės ir vienintelis išėjimas. Ružavo kartono
viršutinės manekeno dalys sukrautos ant spintos. Laga-
minas su dažais ir teptukais pasimetė aerodrome, pirmoji skaičiais
atidaroma spyna sustojo ties vienuoliktu numeriu.
Vaškinio popieriaus snaigės, adventinis kalendorius karalius
joja kupranugariu kairiam delne laikydamas lengvą avies
dydžio skrynią. Eglių šakos linksta nuo sniego Tarp molbertų
mėtosi metalinės kėdės Juokdarys juodu odiniu švarku
glosto grakščios kumelės supintus karčius Uždegamos šviesos
ir į Liudviko šešiolikto palapinę įjoja raitas švino
smuikininkas. Lėkštė šalia pagalvės. Mergaitė raudonai nulakuotais
kojų nagais lipa ant pyrago. Tie keisti vokiečiai
piešdami tamsias nuogas figūras su apsivaldžiusiais pa-
vadinimais Aktas. Salia tuščios vonios Aktas prie lango
Trečiasis aktas du imtininkai ilsisi. Imtininkas
ir moteris. Kaukazo rudoji užtvanka moteris siaurais pečiais
Blauzdos anatomija ir įlinkimas ties pėda Užsimerkusi molinė galva
galima išpiauti iš baltos ir minkštos rankos kvadratą mėsos vos
matomais plaukais Raumenų skaidulos perpiautos pačiuos susijun-
gimuos, plaštaka atsimuša į stalą Sveikas didysis Tėve šviesiai
mėlynos linijos paralelėj tarp balto ir geltono Bauhaus
ąsotis auksinis siūlas susiraizgęs į kaltūną
cinko snaigė aptrintu stikliniu vyzdžiu Kai vėjas
ištraukia mėlyną užuolaidą laukan ir liaunais avarijos laiptais
lipa šviesus dviratininkas laiptai siūbuoja ir pro durų
kvadratinį langą matosi kaip šokėjas kabina ilgas kojines virš vonios
iš atsuktų krantų šniokščia vanduo ir nuo garų drėgmės porceliano
sienos niaukiasi vakare grandinėm prikaustytos širdys prie
siaučiančių organų iš trečio aukšto praviro lango iškiša smailus
snukius balti šunys. Prie mėlynų durų raudonas
vežimėlis ir balta ropė aprišta blizgančiu kaspinu ties lubom
kaba molio vazonas iš kraštų verčiasi pailgi lapai
savo pačių vandeningu svoriu krisdami nuo traškaus koto.
II
Kur aš gyvenu yra kambarys su veidrodžiu Išsi-
grimavęs vyras markstosi Moteris sukinėja galvą
vešlūs paparčiai vietoj plaukų Ant jų pririšti
metaliniai žaisliukai Raitelis pakėlė kardą smogti
Žvininė ausis aplipus žemčiūgais Jūros kriauklė
išlupta iš Nepotamijos statulos akies Akmeniniai
suoliukai ornamentuoti kilniųjų gyvačių išlenkimais
Raino granito urnose sužerti kieti apaštalų pelenai
Stikladirbio ateljė lubose kvadratinis langas
atidaromas plokščios grandinės timptelėjimu žąsis
tiesia kaklą, jos nugaroj įmerktas vašku aptrauktos
orchidėjos ties jų kotais pražiodytos žuvys praradu-
sios pigmentą. Kitoj gatvės pusėj šermenų namai,
iškaba: laidojimo užeiga

III
šventoji šeimyna bėgdama Egiptan apstulbina
piemenis Mongolas rašo penkioliktam
šimtmety "Ar gali dešimt tūkstančių žirgų
žvengti taip kaip riaumoja vėjas?" Paukščių kaukuolės ant
tamsios staltiesės nuo lubų pakabinta emalinė lempa iš-
ryškina šešėlius akių įdubimuose snapai laikosi prie
žandikaulio apvaliais kaulais Avino galva
keturkampiais dantim stirnos galva sukietėjusi
kremzlė plokščiom šnervėm erelio snapas įkibęs stalan.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai