Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KULTŪRŲ SUJUNGIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALOYZAS BARONAS   
ŠLUOTA

Pasakų buvo daugel sudėta
Ir buvo daugel dainų dainuota
Ne apie kokią Marso planetą,
Bet apie mūsų paprastą šluotą.

Ir ji stovėjo amžius kertėje,
Užsitarnavus visų malonės,
Pakol jai liūdnos dienos atėjo
Ir dulkių siurblį išrado žmonės.

Ir džiaugės šluota, bus jums daug vargo,
Nebus nė rykštės vaikams paplakti,
Ar lėks gi dulkių siurblį apžergę
Raganos baisios rudenio naktį.

Ir šluota laikės ir nesuiro,
Ne veltui buvo tiek apdainuota,
Ir ne po siurbliu moterys vyrą,
O ligi šiandien laiko po šluota.

KULTUVĖ
Kažkada kultuvėm velėjo,
Teškėjo upėje srovė,
Dabar jau einam į muziejų
Pažvelgti, kas ta kultuvė.

Ant koto paukščiai čiulbuonėliai,
Tulpės, žvėreliai ir drugiai,
Kad taip su ja per nailonėlius
Paplot kelis kartus smagiai.

Čia automatinės mašinos,
Dujos, elektrinė srovė,
Jos pačios plauna ir džiovina,
Spiaut joms gražuolė kultuvė.

Šiandien nebėr ko pavydėti
Kultuvei jos garsų plačių,
Tik būt gerai ja pavelėti
Marškinius vyram ant pečių.


VYŽA

Profesorius Šalkauskis rašė
Apie kultūrų jungimus,
Sujungus vandenį ir skačių.
Tuoj ima kultūrėt žmogus.

Dešrų mes kartais su kopūstais
Užvalgom papročiu senu.
O kad mužikais neišplūstų.
Mes juos užliejam šampanu.

Ir jungias su Mc Neil Jūratės;
Marlynos slenka prie Algiu.
Net pats Šalkauskis nepramatė
Apsijungimų šių svarbių.

Svarbu sujungt kultūrų poliai.
Rašė profesorius tada,
O šiandien jungias baisiai uoliai
Suknelės mini su barzda.

Daug laiko bėgo ir negrįžo,
Bet viskas sukosi ratu,
Muziejuj guli mūsų vyža
Draug su karališku batu.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai