Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kotryna Grigaitytė   
MEDŽIŲ VĖLĖS
Ir aš, ir tu pavirtame medžiu . . .
Sūbuodami šešėliuos braidom,
Kirtimuos rinkdami dainų posmus
Saulės išgarintus, be aido.

Medžių vėlės, šešėliais nugulę,
Prieš naktį rūkais užsikloja.
Uogienojais, mirtažolėm, skujom
Pakvimpa mūs rankos ir kojos.


VELYKOS

Prisidengdama mėnesiena,
Šešėlių miškais,
Mano motina pareina,
Rinkdama kietų žemuogių lietų.
Pro nepastatytus kryžius,
Pro nesupiltus guburėlius,
Kadugio šakelėje
Nešdama pašventintų ugnį,
Ji pareina.

PAVASARIS

Žaluma trykšta žiežirbom
Net saulė nusiminus:
Gelsvais purienų ežerais
Visi skliautai užtvino.

Rėdosi medžiai šventiškai.
Nusimeta net kerpes.
Eglutė ąžuolo glėby
Sumišus užsimerkia.

Skambiais upėtakio krantais
Perkūnija atjoja.
Upokšniai šuoliu šoktelia
Į virpulingą srovę.

Vaiskioj platybėje laukų
Dairaisi, lyg . . . pamišęs.
Nuo girios žvelgia į tave
Slaptingos, žalios nišos.


MERGAITĖ

Esu šaknis nutrūkusi žemėje —
Pavėsio žiedlapis niekad neišsiskleidęs . . .
Su deginančiu troškimu —
Skristi . . . pakilti.

Kad galėčiau priimti tave,
Kaip lelija priima saulės spindulį —

- - - - - - - - -

Mano kėdės atrama
Gūdžiai sminga į tavo krūtinę.
Nuvežk mane prie greitkelio,
Kur, liūto nasrus ištempęs,
Bėga gyvenimas.
Noriu užgesti nuo švilpiančio vėjo,
Noriu užgesti apšviesta
Tavo akių spindėjimo.
V. Vizgirda: Moteris ir vyras (1934) M. K. Čiurlionio dailės galerijoj Kaune

LIETUS SUVALKIJOJ

Krinta debesys kaip medūza.
Sužvilgo langai ugnimi
Stiklo veidu ne ašaros srūva,
Tik lašai palaimos kupini.

Suaižėję rytmečio lūpos
Į žemę godžiai įsisiurbia.
Upeliūkščio kreivė pasisukus
Į patilčio dundantį gurbų.

Sausra nusiminus, pageltus,
Prisišlieja pilkos sąsparos.
Antys gi, prisitaškiusios deltoj,
Karavanu sugrįžta namo.

Laumių debesis iškočiotas,
Pakabintas per naktį ant svirties.
Girti beržai iš Bagotosios,
Primigt pakelėje suvirtę . . .

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai