Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Ona Mikailaitė   
OBELYS

Oi obelys, jūs obelys,
kam žydit?
Kam kraunate naštas
nežinomam rytojui?

Oi obelys, jūs obelys —
jūs senos damos,
dabinate kreivas šakas,
vai, elegantiškom skarom —

nepaisote — gerai! —
rūgštaus rytojaus . . .


PO LIETAUS

Žemė naujai pakrikštyta,
ir saulė žaižaruoja
nuprausta,
vakarui rengiasi.

Tik jaunos kregždutės
susijaudinusios
aplink lakioja
Kažko ieško?

Gal anos
— prieš lietų —
žemės . . .


MĮSLĖ

Ar girdėjote kada besijuokiantį medį?
Taip, medžiai juokiasi,
juokiasi.

Kada
ar girdėjai
žmogų po medžiais bemąstantį —

bemąstantį:

ir MANO . . .?

Taip,
medžiai
juokiasi. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai