Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PAPRASTUMAS, SUJUNGTAS SU ESTETINE VIZIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. Žoromskis   
Skulptorės Elenos Kepalaitės kūryba

Elenos Kepalaitės skulptūrinės kūrybos lobis apima apie 20 metų. Pokario Europa, Australija, Kanada — tai vietos, kur ji rodėsi su pirmaisiais bandymais, dar neapsisprendusi, ar puoselėti šokio meną, ar skulptūras kurti. Pagaliau prieš 22 metus Elena nutupia New Yorke. Energinga, bet dar nevisai tikra — susiranda garsųjį skulptorių Jacąues Lipchitzą. Su juo bando susidraugauti ne vien kaip žmogus su žmogum — Kepalaitei taip pat svarbu, kad Lipchitz sustiprintų bei išryškintų jos talentą. Jis tai padaro, Elenai atverdamas duris į Pennsyl-vania Academy visos Amerikos skulptorių parodą, kur ji susilaukia pirmojo stambesnio pripažinimo.
Deja, tuo pat laiku Elenos Kepalaitės talentas įpuola į gana pastebimą šio didelio skulptoriaus įtaką. Tai pamini ir Gordon Brown Arts žurnalo apžvalgoje per pirmąją jos parodą Phoenix galerijoje New Yorke. Įvertindamas talentą, ten ją buvo rekomendavęs dail. K. Žoromskis. Šioje galerijoje Elena Kepalaitė rodosi per visą pastarąjį dešimtmetį.

Intensyvi Elenos Kepalaitės kūryba New Yorke apima apie 20 paskutiniųjų metų. Taip, intensyvi, nes skulptorė savaitėje penkias dienas dirba Real Estate įstaigoje, kad apsirūpintų pragyvenimu. Nežiūrint to, ji čia perėjo bent per keturis pasikeitimus, kuriuos išsamiau analizuoti trumpoje apybraižoje būtų neĮmanoma. Mano dėmesį atkreipė paskutiniųjų dviejų parodų įvairumas tiek tematiniu, tiek technikiniu atžvilgiu. Viena paroda vadinosi Arca
Nojaus arka), kita — Rasti daiktai. Abejose parodose paprastumas buvo gražiai sujungtas su estetine vizija. Arcos parodoje Kepalaitė pateikė seriją miniatiūrinių piešinių ta pačia Arcos tema).

Jau pirmosiose parodose buvo aišku, kad Elena Kepalaitė apvaldo piešinį. Arcos tematikoje su tais mažais
piešiniais Elena pasirodė tobula, ypač kiek tai liečia formą ir jos apipavidalinimą santykyje su mintimi.
Negalima iš žmogaus reikalauti kolosalinių dydžių, jeigu jis neturi nei laiko, nei reikalingų sąlygų. Tačiau
turime su pagarba pripažinti, kad tose sąlygose ir nedideliais kūrinių formatais Elena Kepalaitė jau nemažai pa-
siekė. Jos kūryba taip pat buvo įvertinta LB Kultūros tarybos 1,000 dol. premija. K. žoromskis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai