Jolantos Janavičienės keraminės skulptūros Spausdinti
Parašė Jolanta Janavičienė   
Jolanta Janavičienė studijavo keramika Taikomosios dailės instutu-te Freiburge, Vokietijoje, ir meno mokykloje, Sydnėjuje, Australijoje. 1976 keramikos studijas tęsė Romoje, 1978 — pas Aleksandra Kašūbienę New Yorke. 1970 dalyvavo keramikos parodoje Vallauris, Prancūzijoje; 1972 ir 1976 — Tarptautinėje keramikos parodoje Favenza, Italijoje. Australijoje yra surengusi 8 asmenines keramikos parodas ir dalyvavusi daugelyje grupinių. Dailininkė gyvena Australijoje ir dėsto keramika moterų kalėjime, Sihcater, N.S.W.
Jolantos Janavičienės keramikos kūrinių yra įsigiję šie muziejai bei galerijos: Museo internazionale delle ceramiche, Favenza, Italija; National Art Gallery of South Australia, Adelaide, S.A.; Von Beektoueh Galleries, Neivcastle, N.S.W.; Permanent Collection, Government of Alberta, Canada.