Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leonas Lėtas   
DAINA

Gražus lietus! — Jis krenta ant tavęs, Jis
Blizga
Rytmečio šviesa,
Įdrėkusia skarda išsitiesiančia stogų juosta,
Jis
Apvelka rūku
Toliuose
Naują Vilnių, jis bėga
Mano vidaus
Kamieno drevėmis
Ir
Laša žibučių mėlyna, trapia guoda —
jis
Žaidžia atdaro lango žiotyje,
Jisai —
Lygiai kaip aš! —
Jau junta jauną diegą,
Pavasarėjimu apliejantį lankas!
— Ir drąsiai —
Tarsi šalna šerkšnojanti susikryžiavusių
Laidų
Siela —
Sala
Mūsų rankų drebėjimo vandenyse
Iškyla
Kiekvieno žalio gamtos spurgo viltyje diena
Įaugt sapnu į aukso lūpas
Ir krist lašais,
Ir krist lašais,
Ir krist lašais mano skruostais beriedančiuose
Pavasario lietaus vandens
Srauniose upėse.


LENGVA NAŠTA

Aš atnešiau
Tau
Savo širdį — tują paimk
Ir
Liesk
Švelnia ranka. Ji
Girdi
Vien tavos širdies dūžius
Ir

Ritmingą rimtį: čia gimsta
Tvirta tiesa,
Lengva našta nešta
Meilė
Ir diemedžiais kaišytos sodrios Viltys.
AKYS
Debesų gniužulai paraudusiose šalčiu rankose
Užgniaužia kvapą. Akys banguojančia krūtine
/skruostuose
Supasi nusileidusiom žuvėdrom
Uoste.
VANDUO
Ir šaltas, žvarbus vėjas,
Ir sniego gėlės,
Krentančios
Kristalu,
Ranka, nuleidžianti violetinius varpelių ilgesio
/spalvos laivus
jūros gelmės dugnan
Švelniu skausmu —
Žalios jaunystės akys, siekiančios skliautų
Spalvų
Kiekviename nuskintos dienos,
Pamerktų gėlių
Stikle
Spindi
Blėstančia aušrine,
Bėga
Rasotų žiedų sklidina krantine,
Renka kuklias, pavasario spalvom išmargintas,
/gėles. —
Dalia, dalia
Balta, vandens lelijų dalia,
Vario saulė — dalia,
Vėjo ištaršytų garbanų
Valia
Sklaidyti skruostų šešėlius ir vilgesį
Violetiniuose pirštų lapuose.

KORIAI
Ko
Gi
Tu,
Ko
Čia stovi?
Tekančios spinduliais srovės
Laužo
Druskos ir duonos korių
Saldų
Krovį.
Atnašai, šie medžiai, vieškelyje
Stovi
Tyro aukso ir balto vaško skonio
Liaupsės
Delne.


PIENĖS
Geltonos pienės
Gintariniuose šešėlių vingiuose
Ir
Saule pumpuruoti žirginiai —

Anai praeities valandai
Sudrėkę samanos
Andai

Atkastais klodais
Nė vienai
Akimirkai neleidžia gesti užpūsta ir
Sidabriniai smilkstančia žvake šitam take,

Kuriuo
Šypsnių gyvatvorės žvangaus šydo ženkle
Žemėtais keliais
Keliame

Tvirta tąsa,


Kėlėme
Vėl
Tviskančia naujos vilties rasa
Juostosna įaustoje vejoje. Palietas
Pūkų pienas
Saule įdiegtame tolių tylos artėjime
Lengva, išpustytų pakelta vėtra sūrių taškų dangą
Vilgo blakstienas.

Vilnius, 1978


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai