ANTANO MONČIO piešiniai Kryžiaus kelių skulptūroms (tušas) Spausdinti
Parašė MONČYS ANTANAS