Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alfonsas Gricius   
DIENŲ DETALĖ

Kalvų estradoj raizgės kelias
Į tingų horizontą.
Iš vasaros vakardienų
Čigonų vilkstinė
Riedėjo
Į užmiršimo kryžkeles.

Bangavo sodai gerdami laukinį dangų,
Kur upė plukdė
Atspindžius auksinių debesų
Link povų girios.

Prie kranto vakaro
Naktis nužudė dieną.
Ir išvežė ir išvežė jos karstą
Palaidoti
Į užmiršimo kryžkeles.

Ties aikšte, užnešta asfalto dulkėm,
Čirena paukštė,
Kur gatvių metalinis virpesys
Nužudė josios dvasią,
Tik užmiršimo kryžkelėse
Ji neranda
Savo kapui vietos!

PAKRANTĖS

Pakrantės praeities, kuriose miega
Išdilęs vardas pasakiškos lygumos, —
Pakrantės dingusios
Ties užkerėtais tiltais!
Jais slinko vasaros liaunumo laumės
Pasėti vėją temstančiuos laukuos.

Miražai vakaro ir džiaugsmo saulės
Sudužo šokdami fantomų kalvose, —
Šukes jų sutryptas ir išbarstytas
Renku sapnų pritemusiam klony.

Ir sudedu surinkęs į vitražą
Dar veidą vasaros,
Pakvipusios laukais,
O veidą,
Kuriame paskendo tamburinų ežeras
Ir vedę jin dienovidžiais takai.

Už ežero kažkur
Abstrakto prieblandoje miega
Suplyšęs vardas dingusių kalvų.
Likimo paukščiai lesa
Atminimų pėdas,
Įspaustas šlaitų užkerėtuos vingriuos,
Ir lyja aušros purpuro lietum.

Miražai praeities, kur džiaugsmo saulės
Sudužo šokdamos fantomų ekrane, —
Šukes jų sutryptas ir išbarstytas
Renku sapnų pritemusiam klony.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai