Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
126. KNYGA APIE MARKSIZMĄ 1972/6 rugsejis; Autorius : Antanas Musteikis
Prof. V. Vardys Maskvoje prie Šv. Vosyliaus katedrosVytauto S. Vardžio, Oklahomos universiteto

127. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/6 rugsejis; Autorius : Red.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė Thomas Remeikis. Išleido

128. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/7 rugsejis; Autorius : Red.
Stasys Yla: VARDAI IR VEIDAI MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE. Nuo Mažvydo ligi Skvirecko. Aplankas T. Valiaus.

129. LEIDINIAI APIE LIETUVOS KRYŽIUS 1973/7 rugsejis; Autorius : A. Mažiulis
Codex Aemilianensis piešinys, parodantis, kaip omega nukeliavusi į kryčiaus apačią Kapastulpis iš

130. DAINOS IR GIESMĖS 1973/7 rugsejis; Autorius : J. Vaišvilaitė
Šitaip pavadintas kompozitoriaus ir muzikos pedagogo Juozo Gaubo pomirtinis kūrinių rinkinys. Jį sudaro

131. KAI DĖSTYMĄ NUSTELBIA |ŽANGA IR EPILOGAS 1974/7 rugsejis; Autorius : Titas Alga
Draugo" romanų paskutinį konkursą laimėjo Birutės Pūkelevičiūtės romanas Naujųjų metų istorija

132. J. GLIAUDOS NOVELĖS 1974/7 rugsejis; Autorius : Vladas Šaltmiras
Produktyvusis Jurgis Gliaudą, daugiausia besireiškiantis romanais, paskelbė ir smulkiosios prozos knygą

133. O. MIKAILAITĖS PASAKOS VAIKAMS 1974/7 rugsejis; Autorius : Mirga G.
Šias metais pasirodė Pupučio pasauliukas, Onos' Mikailaitės pasakų rinkinys nuo trijų iki aštuonerių

134. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/7 rugsejis; Autorius : Red.
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Pogrindžio leidinys. Nr. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7; 1972-1973. Chicago

135. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : Alaušius
K. Bielinio atsiminimų III tomasKIPRAS BIELINIS: Gana to jungo. Išleista autoriaus ir Amerikos Lietuvių

136. JANKUTĖ ATLAIKO KONKURENCIJĄ 1975/7 rugsejis; Autorius : Gintarė Ivaškienė
NIJOLĖ JANKUTĖ: Nuo devynių iki pirmos. Akademinės Skautijos leidykla. Chicago, 1973. 133 psl.Prieš

137. VOKIEČIAI LIETUVOJE PO 1945 METŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : M. G. Slavėnienė
EINE DOKUMENTATION: DEUTSCHE IN LITAUEN NACH 1945.Huttenfeld, data nepažymėta. Išleido Litauische

138. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1975/7 rugsejis; Autorius : Red.
Prel. Aleksandras Dambrauskas - Jakš­tas: UŽGESĘ ŽIBURIAI. Biografijų ir nekrologų rinkinys. Lietuvių

139. JUSTINO MARCINKEVIČIAUS "MINDAUGAS" 1972/7 spalis; Autorius : Vytas Palaiškis
Justinas Marcinkevičius — vienas talentingiausių ir plačiausiai skaitomų jaunosios kartos rašytojų

140. BEŽADŽIAI AIDAI GOŽIANČIUOSE ŠEŠĖLIUOSE 1972/7 spalis; Autorius : Titas Alga
". . . Be vidinio žmogaus pasaulio, be jo būties gelmių ir labirintinių pasąmonės požemių, žmogus

141. SABALIŪNO ĮNAŠAS LITERATŪRAI APIE LIETUVĄ ANGLŲ KALBA 1972/7 spalis; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
Leonas Sabaliūnas. LITHUANIA IN CRISIS: NATIONALISM TO COMMUNISM 1039-1940. Bloom-ington: University of

142. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/7 spalis; Autorius : Red.
Matas Raišupis: DABARTIES KANKINIAI. Lietuvos vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias pirmojoje

143. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/8 spalis; Autorius : Red.
Kazys Bradūnas: POKALBIAI SU KARALIUM. Išleido M. Morkūnas, Chi-cago, 1973. Grafika: V. O. Virkau. Kietais

144. JURGIO JANKAUS PASAKOJIMAI PRIE UŽKANDŽIO 1973/8 spalis; Autorius : Jonas Grinius
Jurgis Jankus, UŽKANDIS, pasakojimai, Brooklyn 1973, "Ateities" literatūros fondo leidinys, 220 psl.

145. LIETUVIUKAMS SEKLIŲ KNYGA 1973/8 spalis; Autorius : G. Ivaškienė
Lietuviškos Knygos Klubas išleido N. Jankutės knygą vaikams Šamo ežero sekliai (Čikaga, 1972; 137

146. BALTŲ STUDIJŲ ŽURNALAS 1973/8 spalis; Autorius : K. Skr.
Journal of Baltic Studies, trečias tomas, 1972 m. Leidžia Association for the Advancement of Baltic

147. MINDAUGO SŪNĖNO MIRTIS 1974/8 spalis; Autorius : Dr. J. Grinius
Lietuvių Rašytojų Draugijos paskutinę premiją laimėjo Juozo Kralikausko romanas Tautvilą (Chicago

148. B. CIPLIJAUSKAITĖ APIE ISPANŲ POETĄ 1974/8 spalis; Autorius : S. Goštautas
Birutė Ciplijauskaitė: Deber de pletnitud: La poesia de Jorge Guil-lėn (Con un ensayo por Sheila Woj-cik).

149. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/8 spalis; Autorius : Red.
Pranas Dom. Girdžius: TOS PAČIOS MOTINOS SŪNŪS. Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago 1974. 171 psl., 4

150. JAUNO MIRUSIO POETO PALIKIMAS 1975/8 spalis; Autorius : Administrator
ARVYDAS AMBRASAS: leme, nepalik mūsų. Paruošė M. Martinaitis. Vilnius, Vaga, 1974. 64 psl.Pernai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai