Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. Lietuvos aušrine istoriografija pagal Maironį ir Pietarį 1971/7 rugsejis; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
2., Apie mūsų tautinį atgimimą, prasidėjusį su "Aušros" pasirodymu (1883), nemaža rašoma istorijos

27. Politika ir menas dabartinėj vokiečių literatūroj 1971/7 rugsejis; Autorius : RIMVYDAS ŠLIAŽAS
Po II pasaulinio karo vokiečių literatūra stovėjo prieš tą patį klausimą, kaip ir visas kraštas,

28. Tamsoje 1971/8 spalis; Autorius : Bite Vilimaite
Vakare ūmai užgeso elektra.— Įdomu — tik mūsų bute ar visur užgeso? — paklausė vyras.Žmona

29. Eilėraščiai 1971/8 spalis; Autorius : Medardas Bavarskas
AKVARELĖJuoduose rėmuose maža mėlyna akvarelė, Tuščia kaip dailininko vienos minutės liūdesys. Nėra

30. DOSTOJEVSKIO IR MANO BETANIJA 1971/8 spalis; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
Kiekvienam žmogui reikia oro . . . oro . . . Visų pirmiausia.- - - - - - -Žmogus turi kur nors eiti.

31. Eilėraščiai 1971/8 spalis; Autorius : Zefirina Balvočiene
SAKOSako, Tavęs nėra. O kas, jei Tavęs — nebūtų?!Sako — — o Tu, čia pat, — kiekvienoj

32. Lietuvos dailė 1971/8 spalis; Autorius : Red.
J.

33. JUOZO GRUŠO NOVELĖ 1971/9 lapkritis; Autorius : A. Vaičiulaitis
Kai rašau šiuos kelis žodžius apie brangų bičiulį ir kūrėją, prieš akis ant stalo guli pirma Juozo

34. Karalaitė nebuvo protinga (novelė) 1971/9 lapkritis; Autorius : Juozas Grušas
— Labai gražios pintinės! Tik bulvėms jau netinka. Perdaug gudriai išlankstytos.Ji žino, kas tai

35. MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS 1971/9 lapkritis; Autorius : JONAS GRINIUS
Juozo Grušo dramaturgija Paskaita, skaityta Lietuviškųjų studijų savaitėj Stuttgar-te 1971 liepos 18.

36. Pietų Amerikos poezija (P. Gaučio vertimai) 1971/9 lapkritis; Autorius : Red.
RUBEN DARIOFATALUMASLaimingas medis, kuris mažai ką jaučia,o dar laimingesnis kietas akmuo, jau nieko

37. Eilėraščiai 1971/10 gruodis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
KENNEBUNKPORTEApleistą popietę ilgai tylėjome ant balto tilto. Žuvėdros ant stulpų šildės.

38. BERNIUKAS PAS KRISTŲ PRIE EGLAITĖS 1971/10 gruodis; Autorius : F. M. DOSTOJEVSKIS
(Iš "Rašytojo dienoraščio" 1876)1Vaikai tai keista padermė. Matai juos žmogus ir sapne, ir svajose.

39. Eilėraščiai 1971/10 gruodis; Autorius : MARCELIJUS MARTINAITIS
RAUDA, ADANT ŽUVUSIO SŪNAUS PIRŠTINĘTai išraudosiu baltą — prie juodo, Prie žalio pridėsiu

40. Mielas "Aidų" Skaitytojau-ja, 1971/10 gruodis; Autorius : Leonardas Andriekus
Malonu Jums priminti, kad kultūros žurnalas "Aida“ jau įžengė į 23-čius gyvavimo metus Amerikoje.

41. Berželis ir sėtuvė (beletristika) 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : KATILIŠKIS MARIUS
Ignas Pamparas grįžo iš karo. Po metų kitų valdžia jam davė žemės sklypą, geros žemės, geroje

42. VLADAS ŠLAITAS Eilėraščiai 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : ŠLAITAS VLADAS
 ESU PAŽENKLINTAS Kadangi trisdešimt nesimatymo metų tavęs nepakeitė, kadangi kiekvieną

43. Baltų egzilio literatūra 1973/1 sausis; Autorius : IVASK IVAR
Šimtmečio ketvirčio apžvalga Paskaita, skaityta Baltų Studijų III konferencijoj Toronto

44. J. Švabaitė — Eilėraščiai. 1973/1 sausis; Autorius : ŠVABAITĖ JULIJA
P A S K U T I N Ė K L A S ĖIš "Retquiem klasės draugams" IAlbinukas išėjo į kunigus — Apie jį

45. Al. Baronas — Šešėlis (beletristika) 1973/1 sausis; Autorius : BARONAS ALOYZAS
Kiekvieną balandžio mėnesį, kai saulei šviečiant lekia miestu pavasarinis vėjas, purtydamas tik

46. POKALBIS SU PROF. ANTANU SALIU 1974/1 sausis; Autorius : Ostrauskas K.
Spausdinamas pokalbis yra velionio prof. Antano Salio dokumentinio filmo tekstas.Ilgoką laiką sirgęs,

47. Eilėraščiai 1974/1 sausis; Autorius : JUŠKAITIS JONAS
MĖLYNA ŽIBUTĖ APŠVIETĖ LIKIMĄVirš vandenyno gulbės kyla, Pro žemės taką dygų Atlėks jos

48. Agatė (ištrauka iš leidžiamo veikalo) 1974/1 sausis; Autorius : Orintaite Ptetronele
(Ištrauka iš NIDOS Londone leidžiamo veikalo"Ąžuolo želmuo")Magrė plepi, kaip suktuku pavirbinta

49. "AIDAMS" ĮŽENGIANT Į KETURIASDEŠIMTUOSIUS METUS 1975/1 sausis; Autorius : ANDRIEKUS LEONARDAS
TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.Miela pranešti "Aidų" skaitytojams ir bičiuliams, kad šiais metais

50. JURGIS JANAVIČIUS eilėraščiai 1975/1 sausis; Autorius : JANAVIČIUS JURGIS
MANO MERGAITĖ 1.Mano mergaitė kaip karalaitė esi graži, širdis nerimsta, baime patvinsta, kai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai