Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
226. ANTRASIS VATIKANO SUSIRINKIMAS ir BAŽNYČIOS ATSINAUJINIMAS 1963/9 lapkritis; Autorius : ARŪNAS LIULEVIČIUS
Sugrįžkime ketverius metus j praeitį: esame 1959 metų sausio mėnesio 25 dieną. Prieš tris mėnesius

227. BŪTIES SKLAIDA ir ANTIKINES FILOSOFIJOS SAMPRATA 1963/9 lapkritis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Graikų filosofinė mintis gimė bej ieškant atsakymų j klausimus: Kas yra tikrovė? Iš kokios medžiagos

228. KULTŪROS PRASMĖ KRIKŠČIONYBĖJE 1963/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Klausimo esmė bei reikšmėKas yra kultūra Kristaus įsteigtoje ir Bažnyčios vykdomoje Dievo

229. TEILHARD DE CHARDIN APIE ŽMOGAUS VEIKSMŲ SUDIEVINIMĄ 1964/1 sausis; Autorius : KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, M.I.C.
1. Bendras straipsnio turinysKlausimas, kurį kunigas Teilhard de Char-din kelia savo straipsnyje "Mūsų

230. MASKVOS PATRIARCHO ATSTOVAI II VATIKANO SUSIRINKIME 1964/1 sausis; Autorius : D R. J. SAV.
Popiežius Paulius VIPrieš pradedant dėstyti, kaip atsirado Maskvos patriarcho atstovai - stebėtojai

231. DONELAITIS, HESIODAS, VIRGILIJUS IR BIBLIJA 1964/3 kovas; Autorius : J. TININIS
Žinome, kad Donelaitis buvo skaitęs Virgilijaus "Georgikas" bei Hesiodo "Darbus ir dienas". Galimas

232. KRIKŠČIONIES VAIZDAS 1964/4 balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Krikščionies pagrindas — Kristus Kas yra krikščioniškoji egzistencija? — Ne kas kita kaip

233. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN IR MŪSŲ LAIKAI 1964/4 balandis; Autorius : JONAS RUGIS
Amerikos žurnalas Life atsiliepė į Vatikano visuotinio susirinkimo antros sesijos atidarymą plačiu

234. ISTORINĖ ATSAKOMYBĖ ir VIDURAMŽIŲ GRĮŽIMO ILGESYS 1964/5 gegužė; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos V suvažiavime Čikagoje 1961 m. rugsėjo mėn. 1 d. atidaromajame

Kaip neteisu viduramžius tik idealizuoti, besiilgint viduramžinės santaros tarp religijos ir kultūros,

236. VATIKANO SUSIRINKIMAS IR BAŽNYČIOS REIŠKIMASIS DABARTIES PASAULYJE 1964/8 spalis; Autorius : PREL. LADAS TULABA
Išganymo kelias yra teocentrinis. Jį nurodė Senojo Testamento knygos. Jį siūlė ir įsakė pats

237. ŽVILGSNIS NUO ŠV. PETRO KARSTO 1964/10 gruodis; Autorius : Vyskupas V. BRIZGYS
Visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo trečioje sesijoje kelias dienas klausę kalbų vienos schemos

238. BAŽNYČIOS MISIJA PAGAL ENCIKLIKĄ "ECCLESIAM SUAM" 1964/10 gruodis; Autorius : KUN. P. CELIEŠIUS
Pirmoji popiežiaus Pauliaus VI enciklika, išleista 1964 rugpjūčio 6 d., prasideda žodžiais: "Ecclesiam

239. KŪRYBINGUMO KLAUSIMU 1965/1 Sausis; Autorius : INA UŽGIRIENĖ
Kūrybingumo sąvoka yra visiems intuityviai suprantama, bet gal kaip tik todėl ji lieka galutinai

240. LIETUVIŠKOSIOS PRAEITIES AKTUALUMAS 1965/2 Vasaris; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Praeities aktualumas gyvenime Praeities vertė mūsų dienomis labai žema. Dabarties šūkis: būti

241. GYVYBE KAIP CHEMINIS PROCESAS 1965/2 Vasaris; Autorius : BRONIUS BAŠKYS
  Iš visų pasaulio stebuklų, tur būt, pats didžiausias ir kartu pats paslaptingiausias yra

242. DVASIA IR RAIDĖ 1965/3 Kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Žvilgsnis į Vatikano susirinkimą 1. Dvasios iškėlimas prieš raidę. Šiais dviem žodžiais

243. FILOSOFIJOS PROBLEMATIKA IR METODAS 1965/3 Kovas; Autorius : DR. JUOZAS L. NAVICKAS
1.    Įžanginės pastabos. 2.    Priešmokslinis ir priešfilosofinis

244. MEDŽIAGOS SAMPRATA fizikos ir metafizikos šviesoje 1965/5 Gegužė; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt oį in your philosophy. Shakespeare,

245. KALTES SĄVOKA PSICHINIO SUTRIKIMO SAMPRATOJE 1965/5 Gegužė; Autorius : DR. ANTANAS SUŽIEDĖLIS
Jei kai kuriose moderniosios psichologijos šakose kaltės termino ir būtų vengiama, tai anormalinės

246. LIETUVYBĖS RŪPESTIS IR KATALIKŲ INSTITUCIJOS 1965/5 Gegužė; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Antrame mūsų kultūros kongrese spaudos reikalais skelbtose rezoliucijose tarp kitų klausimų buvo

247. LIETUVIŲ KALBOS KIRČIAVIMO SENUMAS 1965/6 Birželis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
Lietuvių kalba nuo pat žilosios senovės ligi šių dienų yra išlaikiusi ne tik laisvą, kilnojamą

248. PASAULIEČIŲ ATSAKOMYBĖ BAŽNYČIOJE 1965/7 Rugsėjis; Autorius : KUN. V. CUKURAS
Vatikano II susirinkimo trečiosios sesijos gale paskelbtoji konstitucija apie Bažnyčios prigimti visą

249. MYSTERIUM FIDEI Nauja Pop. Povilo VI enciklika 1965/8 Spalis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA, M.I.C.
Prieš pat Vatikano II Susirinkimo ketvirtosios sesijos pradžią, 1965.IX.3 data, popiežius Povilas VI

250. GALILĖJAS IR DINAMIKOS MOKSLO RAIDA 1965/8 Spalis; Autorius : A. Jurkus
Galilėjas turėjo tokią didelę įtaką ne tik mokslo, bet ir aplamai kultūros istorjioje, kad

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai