Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978 Letter: A
Categories 1978
1 sausis (13), 10 gruodis (17), 2 vasaris (8), 3 kovas (16), 4 balandis (18), 5 gegužė (19), 6 birželis (17), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (18), 9 lapkritis (20)
 

1. ALBINO BARANAUSKO "RUDENYS IR PAVASARIAI" 1978/3 kovas; Autorius : VI. Kulbokas
ALBINAS BARANAUSKAS: Rudenys ir pavasariai, arba Užplynių Pultinevi-čius namie ir svetur. II. Lietuviškos

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/3 kovas; Autorius : Red.
Jurgis Jankus: IR NEBEPASIMA-TEM. Pasakojimai. Aplankas Rūtos Ce-paitytės. Lietuviškos knygos klubo

3. ATITAISYTINAS APSIRIKIMAS 1978/4 balandis; Autorius : Jonas Grinius
Retai tepasitaiko tokių atvejų, kai recenzuoto veikalo autorius parašo laišką recenzentui, nurodydamas

4. A. TENISONO ATSIMINIMAI 1978/5 gegužė; Autorius : Antanas Skėrys
ALEKSANDRAS TENISONAS: Žemaitijos girių takais. Lietuvos Miškininkų Sąjungos Išeivijoje Miškų

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/5 gegužė; Autorius : Red.
Antanas Maceina: FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ. Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma 1978. XII - 328

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/6 birželis; Autorius : Red.
SELECTED POST-WAR LITHUANIAN POETRY. Edited and translated by Jonas Zdanys. Introduction by Rimvydas

7. AUGUSTINO VOLDEMARO RAŠTAI 1978/6 birželis; Autorius : Alaušius
PROF. AUGUSTINAS VOLDEMARAS: Raštai. Redagavo Morkus Šimkus. Išleido "Laisvosios Lietuvos" leidykla,

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Zenonas Ivinskis: Rinktiniai raštai, I: LIETUVOS ISTORIJA IKI VYTAUTO DIDŽIOJO MIRTIES. Tomą redagavo,

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/8 spalis; Autorius : Red.
GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS I dalį parašė Petras Jurgėla (9-174 psl.), II dalį redagavo Paulius Jurkus

10. ANDRIAUS NORIMO "SANTAKA" 1978/9 lapkritis; Autorius : V. Kulbokas
ANDRIUS NORIMAS: Santaka. Novelės. Išleido Draugas 1977. Viršelis G. Trečiokaitės. Tiražas 1000. Kaina

11. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/9 lapkritis; Autorius : Red.
Antanas Rubšys: RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. I dalis. "Krikščionis gyvenime knygų serijos Nr. 16,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai