Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 Letter: A
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

1. AR KULTŪRA SMUNKA - KUR LIETUVIAI STOVI? 1963/1 sausis; Autorius : K. S. Karpius
30 MILIJONŲ KULTŪRINIAM CENTRUITuo laikotarpiu, kai Čikagoje rengtas antras lietuvių Kultūros Kongresas,

2. ANTRASIS KULTŪROS KONGRESAS 1963/2 vasaris; Autorius : L. A.
Lietuvių Bendruomenė, be kitų reikšmingų darbų, pasižymėjo kultūros kongresais. Pirmasis jų

3. ARCHITEKTŪROS SEKCIJOS DARBŲ APŽVALGA 1963/2 vasaris; Autorius : S. G.
Architektūros parodaArchitektūros sekciją sudarė arch, i   Mulokas, vadovas; arch. V. Ger-nas, arch. V.

4. ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 1963/4 balandis; Autorius : Red.
Seimas įvyks 1963 m. rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 dienomis Toronte, Kanadoje.I, Organizacinė ir studijinė

5. ATEITININKŲ NEPAPRASTOJI KONFERENCIJA NEW YORKE 1963/6 birželis; Autorius : J. V.
Ateitininkų Federacijos vyriausias reikalų sprendėjas yra kongresas, kuris yra šaukiamas, kaip įstatuose

6. ALDONOS STEMPUŽIENĖS REČITALIO DEBIUTAS 1963/9 lapkritis; Autorius : Antanas Nakas
Santaros - šviesos federacija spalio mėn. 26 d. Čikagoje, Jaunimo Centro salėje suruošė Aldonos

7. ANTANAS TULYS 1963/9 lapkritis; Autorius : Domas Jasaitis
šešiasdešimt penkerių metų sukakčiai atmintiDar Nepriklausomoje Lietuvoje teko paskaityti nepažįstamo

8. AIDŲ" PREMIJA UŽ LITERATŪRĄ 1963/9 lapkritis; Autorius : Red.
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai