Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950 Letter: A
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

1. APIE V. K. JONYNO PARODĄ PARYŽIUJE 1950/1 sausis; Autorius : Albinas V. Švirmickas
Žvelgiant į bet kurį tremties gyvenimo reiškinį, o juo labiau, jei akis kreipiama į dvasinę gyvenimo

2. Ar Dievas dar gyvas Rusijoje 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Nietzsches Zaratustra, leisdamasis nuo kalno, sutiko senelį, kuris pasisakė gyvenąs miške ir savo

3. Asumpcionistinis sąjūdis 1950/2 vasaris; Autorius : T. B. G.
Pastaruoju metu katalikų Bažnyčios religinis gyvenimas vis labiau krypsta į gilesnį Marijos kultą. Jei

4. Apie lietuvybės padėtį Amerikoje 1950/2 vasaris; Autorius : J.
Į Lietuvių Kultūros Instituto pernai periodinėj spaudoj paskelbta ankietą, liečiančia Amerikos

5. Artificialinės inseminacijos problema 1950/4 balandis; Autorius : Dr. K. Ambrozaitis
1949 metų spalių mėn. Romoj, Pa-lazzo Venezia, įvyko ketvirtasis tarptautinis katalikų gydytojų

6. ATVYKĘ TREMTINIAI SKAIČIAIS 1950/4 balandis; Autorius : J. B. Lčk.
Išvietintų asmenų įsileidimo į Ameriką įstatymas, žinomas vardu Public Law 774, pradėjo veikti 1948

7. AUSTRALIJA MŪSŲ AKIMIS 1950/6 birželis; Autorius : V. Kazokas
Vargu ar šiandie yra pasaulyje kraštas, kur nesutiktume lietuvio. Sakytumei, nematoma likimo ranka mus, lyg

8. ATEITININKŲ JUBILIEJUS 1950/7 rugsėjis; Autorius : K. Mockus
šiais metais švenčiama 40 metų sukaktis nuo ateitininkų sąjūdžio pradžios. Visame pasaulyje

9. AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS 1950/9 lapkritis; Autorius : A. Kasulaitis
Amerikos lietuviai katalikai neabejotinai buvo ir yra stipriausia organizuota grupe mūsų išeivijoje JAV.

10. ATEITININKŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 1950/9 lapkritis; Autorius : A. Erdvilas
Spalio 1 d. Pittsburghe, šv. Kazimiero parapijos mokyklos bibliotekoje įvyko Amerikos ateitininkų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai