Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953 Letter: A
Categories 1953
1 sausis (27), 10 gruodis (26), 2 vasaris (27), 3 kovas (27), 4 balandis (24), 5 gegužė (24), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (26), 8 spalis (24), 9 lapkritis (23)
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/1 sausis; Autorius : Red
Romain Rolland: PETRAS IR LIUCIJA. Romanas. II laida. Išleido Gabija, Brooklyn, N.Y. 112 pal., kaina $

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/2 vasaris; Autorius : Red.
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA. Iliustracijos Romo Viesulo. Išleido Terra, Chicago 1952. 361

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/3 kovas; Autorius : Red.
Česlovas Grincevičius — VIDURNAKČIO VARGONAI, NEĮTIKĖTINOS PASAKOS, 131 psl., viršelis Telesforo

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/4 balandis; Autorius : Red.
A.Bendorius: LIETUVA. Kraštas —Gyventojai — Kultūra. Išleido Sūdava. Chicago, 176 p. Antanas 

5. ATSIŲSTA PAMINĖTA 1953/5 gegužė; Autorius : Red.
Kazys Binkis: BALTASIS VILKAS. Pasaka. Iliustravo F. Ušinskaitė. Išleido Gabija. Brooklyn, 1953 m. 36 p.

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/6 birželis; Autorius : Red.
Francois Mauriac: GYVAČIŲ LIZDAS. Romanas. Iš prancūzų kalbos išvertė Jurgis Griška. Išleido Gabija,

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/7 rugsėjis; Autorius : Red.
ATSIŲSTA   PAMINĖTI IGNAS ŠEINIUS: Raudonasis Tvanas. Išleido Talka, New Ycrkas, 1953. 327 p.

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/8 spalis; Autorius : Red.
Kun. Dr. Jonas Gutauskas: Vaiko Dievas ir Religija. Religinis vei-ko auklėjimas ryšium su jo dvasine raida.

9. A. Bendorius; LIETUVA 1953/9 lapkritis; Autorius : Dr. Vl. Viliamas
A. Bendorius; LIETUVA. Kraštas-gyventojai-kultūra. Sūduvos leidinys, 1952 m., pusi. 176 ir

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/9 lapkritis; Autorius : Red.
J. Gliaudą: ORA PRO NOBIS. Romanas.   Iliustravo   V.   K.  

11. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/10 gruodis; Autorius : Red.
Lietuvių Enciklopedija. Pirmas tomas. Vyriausias redaktorius — Vaclovas Biržiška. Kiti redaktoriai: A.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai