Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas A

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ANIUTA 1971/2 vasaris; Autorius : STANISLAW MACKIEWICZ
Studijos apie Dostojevskį fragmentas jo mirties 90 metų sukakties proga.Dostojevskis buvo didelis,

2. Al. Baronas — Šešėlis (beletristika) 1973/1 sausis; Autorius : BARONAS ALOYZAS
Kiekvieną balandžio mėnesį, kai saulei šviečiant lekia miestu pavasarinis vėjas, purtydamas tik

3. Agatė (ištrauka iš leidžiamo veikalo) 1974/1 sausis; Autorius : Orintaite Ptetronele
(Ištrauka iš NIDOS Londone leidžiamo veikalo"Ąžuolo želmuo")Magrė plepi, kaip suktuku pavirbinta

4. Al. Baronas Piūvis (beletristika) 1972/3 kovas; Autorius : BARONAS ALOYZAS
Sėdėjom su kaimynu daktaru kieme po laukine obelim ir kalbėjomės apie laiką ir žmones. Ant medžių jau

5. A. Radžius — Eilėraščiai 1975/3 kovas; Autorius : RADŽIUS ALEKSANDRAS
FRAGMENTAS IŠ "SEPTYNIŲ

6. apie savo dailę (pasikalbėjimas) 1972/7 spalis; Autorius : Romas Viesulas
Paskutiniuosius trejus metus dail. Romas Viesulas buvo išvykęs į Romą dėstyti The Tyler School of Art,

7. ADOMO GALDIKO KŪRYBINĖ RAIDA 1975/9 lapkritis; Autorius : ALEKSANDRA KAŠUBIENĖ
Betalkininkaujant prie Adomo Galdiko monografijos leidinio anglų kalba, teko susipažinti su dailininko visa

8. Alfonso Dargio tapybinės kompozicijos 1979/5 geguze; Autorius : Alfonsas Dargis

9. ANTANO MONČIO piešiniai Kryžiaus kelių skulptūroms (tušas) 1979/6 birželis; Autorius : MONČYS ANTANAS

10. APEIGOS TAUTOS ŠVENTĖJE 1948/11 vasaris; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Kai Istorija, įžiebus melsvą ugnį,Šlaksto žemę žuvusių kraujuIr per amžių juodąją

11. ANTRASIS SIMFONINIS KONCERTAS 1948/11 vasaris; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Po to, kai mūsų spaudoje neįsivaizduojamais būdais liaupsinama kiekviena muzikinė apraiška, kaip kad

12. Adoramus Te 1948/12 kovas; Autorius : Jul. Štarka

13. ATSAKYMAS P. FAUSTUI KIRŠAI 1948/14 gegužė; Autorius : V. R.
Savo pastabose dėl mano straipsnelio, tilpusio „Aidų“ 12 nr., kuriame aš, kalbėdamas apskritai apie

14. Apleistas avilys 1948/15 birželis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
Dabar esu lyg avilys sode, pasenęs ir apleistas Auksinių bičių, ošusių lyg tėviškės pušų

15. Adomas Galdikas 1948/15 birželis; Autorius : A. VAIČAITIS
Nuotraukoje: Adomas Galdikas. Palangos pajūry 19 amžiaus antroje pusėje iškilęs moderniojo meno

16. AUDRA STIKLINĖJE 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vincas Kazokas
L I T E R A T Ū R O S P A R A Š T Ė (Kelios pastabos prie A. Nykos-Niliūno straipsnio

17. AMERIKIEČIŲ TEATRAS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : K.
Dabartinės Jungtinės Amerikos Valstybės, būdamos dar Anglijos kolonija, visas savo kultūrinio gyvenimo

18. APIE KLAIPĖDOS KRAŠTO TARMES 1948/18 rugsėjis; Autorius : J.KANTKIMAS
Kiekviena kalba, jei tik ji užima bent kiek didesnį plotą, paprastai nesti visame plote vienoda, bet

19. Autografas, du estiški eilėraščiai 1976/2 vasaris; Autorius : Aleksis Rannit
TIES BRASTA                                        Aušros miglų

20. ATLANTIS 1976/2 vasaris; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ-GABIENĖ
Ištrauka iš knygosMĮSLĖKodėl pupa savo ankštyje yra lepūnėlė? Kodėl žirniai guli susiglaudę, kaip

21. Apie poeziją 1976/3 kovas; Autorius : EUGENIO MONTALE
Mano "ars poetica" visuomet buvo kruopštus mano gyvenimo būdo "mūsų amžiuje" užregistravimas: amžiuje,

22. APIE VOKIEČIŲ MOKSLININKUS, TYRINĖJUSIUS LIETUVIŲ KALBĄ 1948/19 spalis; Autorius : PROF. ERNESTAS FRAENKELIS
APIE VOKIEČIŲ MOKSLININKUS, TYRINĖJUSIUS LIETUVIŲ KALBĄ PROF. ERNESTAS FRAENKELIS*) * Prof.

23. APIE POEZIJĄ IR POETUS 1948/19 spalis; Autorius : Tsurayuki
L I T E R A T Ū R A (Iš japonų poeto Tsurayuki (883-946) pratarmės Kokinshu

24. ADOMO VARNO GYVENIMO IR KŪRYBOS KELIAS 1948/19 spalis; Autorius : A. Vaičaitis
M E N A S 1908 metais, Antroje lietuvių dailininkų meno parodoje Vilniuje, Adomas Varnas pasirodo su

25. ADOMO GAL:DIKO LIETUVIŲ DAILĖS GALERIJOS VAIZDAI 1976/6 birželis; Autorius : Vytautas Maželis
Didžiojoj salėj prie A. Mončio skulptūros "Dialogas". Žiūrint iš kairės: Stepas Zobarskas, prov. T.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai