Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai A

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Atsisveikinant su Jonu Aisčiu 1973/6 birzelis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Birželio tryliktą dieną, trečiadienį, pakirstas ilgos ir sunkios ligos, George Washington universiteto

2. ALFONSO DARGIO DAILĖS KŪRYBA 1973/6 birzelis; Autorius : JURGIS JANKUS
Teisingai sako sena mūsų išmintis: iš akių ir iš minties. Taip atsitinka ne tik lietuviuose. Panašiai

3. Adolfas Vaičaitis 1975/6 birzelis; Autorius : Red.
Australijoj gyvenantis mūsų dailininkas Adolfas Vaičaitis š. m. birželio 16 sulaukė 60 metų amžiaus.

4. Antano Smetonos laiškai J. Šaulio archyve 1974/8 spalis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
Rugpiūčio 10 sukako šimtas metų nuo nepriklausomos Lietuvos pirmojo prezidento A. Smetonos gimimo. Visose

5. A. Gudaičio jubiliejus 1974/8 spalis; Autorius : Red.
Šių metų liepos 29 sulaukė 70 metų amžiaus tymus mūsų dailininkas Antanas Gudaitis. Su A. Samuoliu,

6. ATSISVEIKINANT PROF. ANTANĄ SALI 1972/8 lapkritis; Autorius : Red.
Mano didžiausias troškimas, linkėjimas yra, kad lietuviškoji šeima išlaikytų gyvą senutę mūsų

7. A. SALYS — PROFESORIUS AMERIKOJE 1972/8 lapkritis; Autorius : WILLIAM R. SCHMALSTIEG
Amerikiečių kalbininkų tarpe profesorius Antanas Salys yra labiau žinomas kaip mokslininkas-dėstytojas,

8. ANTANO SALIO MOKSLINĖ VEIKLA 1972/8 lapkritis; Autorius : PETRAS JONIKAS
(Čikagos Universitetas — U. of C.) Šiame straipsnyje autoriaus stengiamasi pateikti kelis svarbesnius

9. APIE AMERIKOS LIETUVĮ POETĄ JULIŲ BANIULĮ 1948/12 kovas; Autorius : A. Vaičiulaitis
5 metų mirties sukaktį minint (1880—1943) Protarpiais Amerikos lietuvių laikraščiuose seniau, prieš

10. ATSAKYMAS PONUI J. GRINIUI 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vaclovas Biržiška
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė S „Aidų“ 14-tame numeryje ponas J. Grinius

Suvalkija, arba Užnemunė, po paskutinio padalijimo 1795 m. atskirta nuo Lietuvos Didžiosios

12. AKADEMINIS GYVENIMAS 1949/23 birželis; Autorius : Iz. Vasiliūnas
Studentija ir muzikinis išsilavinimas. - Matydamas studentijoje mūsų būsimąjį elitą, siaubingai

13. ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS AMERIKOJ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Š. m. lapkričio 6 d. New Yorko Aušros Vartų parapijos salėje įvyko ateitininkų suvažiavimas. Jo

14. ANTANUI MACEINAI 70 METŲ 1978/2 vasaris; Autorius : Juozas Girnius
Šių metų sausio 27 prof. dr. Antanas Maceina sulaukė septyniasdešimt metų amžiaus. Savo gausiais

15. Auklėjimo ir visuomeninio brandinimo reikalai tremties mokykloje 1947/2 gegužė; Autorius : St. Barzdukas
Jau pats (šio straipsnio) antraštės suformulavimas rodo, kad jame turės būti keliami tie dalykai,

16. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Sustabdė studentams UNRRos globą UNRRA išleido potvarkį, kuriuo US zonoje sustabdyta bet kokia globa

17. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/3 birželis; Autorius : Ž.
Didelis įnašas tarptautiniam studentų bendradarbiavimuiŠ. m. gegužės 16 d. Miuncheno Rotušėje

18. AITVARO BROLIO NEIŠDAVIAU 1970/9 lapkritis; Autorius : ALG. T. ANTANAITIS
(Gėlės poetui 50-ties metų ir LRD premijos proga)Pirmą kartą Henriką Nagį sutikau 1939 "Ateities"

19. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
* Italijoje mokslinis ir tyrinėjamasis darbas yra sukoncentruotas beveik išimtinai aukštosiose

20. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
„Unitas“ gina užsieniečių studentų reikalus Birželio mėn. 13-15 dienomis Titisee prie Freiburgo

21. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
* Anglijoje Londono universitetas stengiasi visomis jėgomis atgauti prieškarinį lygmenį, juo labiau,

22. ATEITININKŲ JUBILIEJUS 1960/5 gegužė; Autorius : K. MOCKUS
Ateitininkai šiemet mini savo gyvavimo penkiasdešimtmetę sukaktį. "Šiuo atžvilgiu jie yra pirmieji iš

23. A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960 1960/5 gegužė; Autorius : Red.
A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960Gegužės 6 d. Romoje mirė vysk. Vincentas Padolskis. Jo

24. A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1960/7 rugsėjis; Autorius : PREL. F. BARTKUS
Neapsakomai dideLis ir skaudus smūgis ištiko vargšę mūsų tautą paskutiniu metu. Per palyginti

25. ADOMAS JAKŠTAS — PUBLICISTAS 1960/9 lapkritis; Autorius : L. Dambriūnas
1. Publicisto reikšmėKalbant apie Adomą Dambrauską - Jakštą, nelengva pasakyti, kuriuo atžvilgiu jis

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai