Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija A

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. AUKŠTUMŲ PSICHOLOGIJA 1971/7 rugsejis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Egzistencinė tuštuma ir prasmės rūpestis Moderniųjų mokslų statiny psichologijai šiandien

2. AMŽINOJI EVANGELIJA, BAŽNYČIA 1971/10 gruodis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Nukreipti žvilgsnį į Amžinąją Evangeliją šiuolaikinėje teologijoje reiškia ne ką kita, kaip

3. A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė 1973/1 sausis; Autorius : PAŠKUS ANTANAS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas? ANTANAS PAŠKUSTęsinys iš gruodžio numerioTeilhard'o

4. AUKOTOJAS AR SENIŪNAS? 1975/6 birzelis; Autorius : ANTANAS MACEINA
(Atsakymas kun. A. Rubikui)1. Kritikos pobūdis Savo knygą "Krikščionis pasaulyje" (Chicago 1973), kurios

5. AMERIKA DIEVŲ RINKOJE 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
"Taip, ateina dienos, sako Viešpats, kada aš atsiųsiu badą šiam kraštui, ne duonos alkį, ne vandens

6. AMERIKA DIEVŲ RINKOJE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 13. Pakaitų beieškant Jei Amerikos respublika naujų amžių tvarką

7. ATGAILA IR PRISIKĖLIMAS 1949/22 balandis; Autorius : DR. A. BALTINIS, VOKIETIJA
Visos didžiosios žmonijos problemos dar niekada nebuvo išspręstos kokiais nors bendrais įstatymais,

8. AMŽINYBĖS PERSPEKTYVA IR LAIKO HORIZONTAS 1949/22 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS, J. A. VALSTYBĖS
Šie autoriaus straipsniai, kaip ir pereitais metais paskelbtieji, yra iškarpos iš spaudai paruoštos, bet

9. ASMUO IR ISTORIJA 1977/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MACEINA
Žmogaus istoriškumo prasmė ir vertė Dėkodamas už suteiktą man garbę savu įnašu pradiėti

10. Alfonso Nykos-Niliūno GIESMIŲ GIESMĖS VERTIMAS 1977/4 balandis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
"Giesmių giesmė" yra Senojo Testamento mįslių mįslė. Ši knyga yra sunki suprasti bei aiškinti, sunki

11. Ar nereikia mums misijonorių? 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. Jasm.
R E L I G I J AMaryknolk (JAV) vyskupas R. A. Lane, aplankęs Pietų Ameriką ir patyręs ten esančią

12. Atmestoji išmalda 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Sušelptasis
R E L I G I J ADuoti išmaldą, sušelpiant neturtingąjį brolį, yra vienas iš pagrindinių artimo

13. ATEISTINIO HUMANIZMO AKIVAIZDOJE 1949/26 gruodis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS, JAV
I. NIHILISTINIS HEROIZMAS, KAIP DABARTIES FILOSOFIJOS NUOTAIKAa. Prasmė ar tik beprasmybės suvokimas? —

14. ATEROSKLEROZINIAI KRAUJAGYSLIŲ PAKENKIMAI IR KLINIKINĖS KOMPLIKACIJOS 1978/4 balandis; Autorius : ANTANAS BUTKUS
Arterinių kraujagyslių ateroskleroziniams pakenkimams būdinga tai, kad sienelės vidiniame sluoksnyje

15. ANTROJO VATIKANO BAŽNYČIA BE VALSTYBINĖS RELIGIJOS 1978/8 spalis; Autorius : VIKTORAS RIMŠELIS
Kas yra BažnyčiaAntrojo Vatikano susirinkimo dogminė konstitucija apie Bažnyčią sako: "Pabaigus darbą,

16. A. Solženicyno malda 1970/9 lapkritis; Autorius : A. Solženicynas
Neseniai Vakarus pasiekė šių metų Nobelio literatūros premijos laureato A. Solženicyno sukurta malda.

17. AR LIETUVIS MENININKAS TURI LIKTIS IŠTIKIMAS 1960/6 birželis; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
STUDENTŲ vienos stovyklos organizatoriai parodė gražaus susidomėjimo literatūros ir apskritai tautinės

18. AMERIKOS SOCIOLOGŲ GINČAS 1962/1 sausis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
1. Sociologijos raidaKaip žinoma, sociologija, kaip ją dabar suprantame, buvo įkurta pozityvistinės

19. AUGŠTESNIOJI MOKYKLA JAV 1963/4 balandis; Autorius : K. MOCKUS
Kas yra augštesnioji mokykla?Norint atsakyti į šį klausimą, reikia nustatyti, kada baigiasi pradžios

20. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA KAIP TAUTINIO AUKLĖJIMO PRIEMONĖ 1963/8 spalis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE (Pabaiga)II JAV LIETUVIŲ ISTORIJOS PANAUDOJIMAS TAUTINIAM AUKLĖJIMUI1.

21. ANTRASIS VATIKANO SUSIRINKIMAS ir BAŽNYČIOS ATSINAUJINIMAS 1963/9 lapkritis; Autorius : ARŪNAS LIULEVIČIUS
Sugrįžkime ketverius metus j praeitį: esame 1959 metų sausio mėnesio 25 dieną. Prieš tris mėnesius

22. ATGAL Į ŠEIMA? 1965/9 Lapkritis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
1. Įvadas Šeima yra viena iš šešių pagrindinių institucijų, be kurių nė viena bendruomenė

23. ATEIZMAS IR KOMUNIZMAS 1969/8 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Ateizmas kaip pasaulį bei žmogų peržengiančios tikrovės (transcendencijos) neigimas nėra būdingas

24. ATEIZMAS IR KOMUNIZMAS 1969/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
2. Dievas kaip vertybė Vakarų mąstyme Kas iškėlė ateizmą ir pavertė jį mūsų istorine

25. ASSUMPTA EST IN CAELUM 1951/1 sausis; Autorius : T. BERNARDINAS GRAUSLYS, O.F.M.
Popiežius Pijus XII lapkričio 1 d. "Munifi-centissimus Deus" bule paskelbė visuotinei Katalikų

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai