Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1980
Categories 1980
1 sausis-vasaris (18), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (19), 4 liepa-rugpjūtis (21), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (16)
 

1. PO TRISDEŠIMT METŲ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Šiemet sausio mėnesį suėjo 30 metų, kai jungtinėse Amerikos Valstybėse leidžiame AIDUS. Tokia

2. POKALBIS SU DAIL. V. VIZGIRDA 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Administrator
ŽVILGSNIS Į PRAGYVENTO LAIKOTARPIO DAILĘ Enciklopedija nurodo Jus gimus netoliese Kauno (Garliavos

3. NELAUKTA PADĖTIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Dr. Juozas Girnius, redagavęs Aidus nuo 1965 m. pradžios iki šios vasaros, dėl ligos iš redaktoriaus

4. DAILININKAS ADOLFAS VALEŠKA Gyvenimas, kūryba, idėjos 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Dail. Adolfui Valeškai šiemet suėjo 75 m. amžiaus. Toks jubiliejinis įvykis siūlo progą bent

5. PABAIGA IR TOLUMOS ČIURLIONIO ANSAMBLIO 40 METŲ SUKAKČIAI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
* Čiurlionio ansamblis, 1940 sausio 15 suorganizuotas Vilniuje, šiemet mini savo veiklos 40 m. sukaktį, o

6. CZESLAW MILOSZ APIE SAVE 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Czeslaw Milosz
CZESLAW MILOSZ, 1980 metų Nobelio literatūrinės premijos laureatasMalonu buvo išgirsti, kad šių metų

7. VYTAUTAS KAŠUBA — ISTORINIŲ SKULPTŪRŲ KŪRĖJAS 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Paulius Jurkus
Kaip pereitame amžiuje lenkai galėjo džiaugtis dailininko Mateikos darbais, vaizduojančiais Lenkijos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai