Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1979
Categories 1979
1 sausis (16), 10 gruodis (18), 2 vasaris (14), 3 kovas (15), 4 balandis (17), 5 geguze (17), 6 birželis (16), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (18), 9 lapkritis (16)
 

1. Vienuoliškoji šaknis Lietuvos žemėjeKai lietuvių tauta, išėjusi iš gamtos prieglobsčio į

Duomenys surinkti vienam antikvariniam radiniui įvertintiMūsų laikų senienų rinkėjai siekia ne vien

3. ŠV. SOSTO ATSTOVO RATTI VIZITAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE 1979/5 geguze; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 4Nemalonumai išvykstant iš KaunoVizitatorių palydėti į stotį vysk.

4. LIETUVIŠKUMO APRAIŠKOS VILNIAUS AKADEMIJOJE 1979/9 lapkritis; Autorius : Paulius Rabikauskas
Paskaita, skaityta Chicagoj 1979 rugsėjo 2 d., L.K.M. Akademijos XI suvažiavimą užbaigiant,

5. TAUTYBIŲ SANKRITIS VILNIAUS UNIVERSITETE 1803-1832 METAIS 1979/9 lapkritis; Autorius : STASYS YLA
Paskaita, skaityta Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Muoažiavime Chicagoje 1979.VUl.3l -

6. ISPANŲ HUMANISTAS PETRAS ROIZIJUS VILNIUJE (1551-1571) 1979/9 lapkritis; Autorius : STASYS GOŠTAUTAS
Minėdami Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejų, kartais užmirštame, kad Vilniaus universitetas

7. VOKIETIJOS — SOVIETŲ SĄJUNGOS SĄMOKSLAS 1979/10 gruodis; Autorius : BRONIUS NEMICKAS
Šiemet suėjo keturiasdešimt metų nuo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pradėto slapto bei pikto politinio

8. TAUTYBIŲ SANKIRTIS VILNIAUS UNIVERSITETE 1803-1832 METAIS 1979/10 gruodis; Autorius : STASYS YLA
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 9Žemaičių atoveikisKaip gi su lietuvių opozicija "patriotinėms" lenkų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai