Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1949
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. NAKTIS BE RIMŲ 1949/22 balandis; Autorius : J. KĖKŠTAS
ArgentinaApokalipsės ratai pakibo viršum pakalnės kraujo ir alkio; verkt nepradėjus - ašaros

2. PARYŽIAUS ĮSPŪDŽIAIS 1949/22 balandis; Autorius : Bernardas Brazdžionis
RŪKAS ANT SENOSDr. S. A. BačkiuiAr tau nešalta šičia, senasai Montaigne,Kai gruodžio rūkas supa

3. Žvilgsnis į Čiurlionį 1949/22 balandis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
Daugiausia tautinio charakterio bruožų, neskaitant tautosakos arba tautodailės, kur pilnai

4. GALINGA KATINA 1949/22 balandis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
P A S A K AToli tarp girių gyveno miško sargas Jokūbas. Jis turėjo trobą su žmona Kristina, penkis

5. GULBĖS GIESMĖ 1949/22 balandis; Autorius : JONAS GRINIUS
IV. IŠTIKIMYBĖS BYLA (Tęsinys)Senato posėdžių salė Petrakave. Prie kairės sienos — karaliaus

6. ARLEKINAS 1949/22 balandis; Autorius : A. PALŠAITIS
Uždėk man ant peties pavargusią gitarą, Išdykėli Pierrot: jau laikas į namus. Šaunusis pažas mums

7. NAUJOS KAZIO VIKTORO BANAIČIO DAINOS 1949/22 balandis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Leidykla „Pašvaistė“ išleido penkiolika liaudies dainų, harmonizuotų mišriam chorui Kazio Viktoro

8. LITERATŪROS PREMIJŲ ĮTEIKIMO PARAŠTĖJE 1949/22 balandis; Autorius : J. Grinius
Gražu, kai tęsiamos nepriklausomybės laikų tradicijos net tada, kai vis labiau pradedame išsisklaidyti

9. Eilėraščiai 1949/23 birželis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS, J.A.Valstybės
MĖNESIENA LIETUVOJŽėruoja rubinu žvaigždynas Anta milžinkapių naujų, Šaknis piliakalnio maitinas

10. ŽYDINČIOS VALANDOS 1949/23 birželis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
  VARPASAš su tiesa, su prietema įnešiuĮ jūsų sielas savo vakarinį Skambėjimą; atsirakinę

11. O'NEILLIS - AMERIKIEČIŲ DRAMATURGAS 1949/23 birželis; Autorius : JUOZAS TININIS, AUSTRALIJA
  I. RAŠYTOJO ASMUO IR JO KŪRYBOS YPATYBĖS1. Audringa jaunystė. - Ar ne simboliškas sutapimas, kad

12. MANO DIENŲ KARALIENEI 1949/23 birželis; Autorius : PAULIUS JURKUS
Dar niekad tavo akys - šiaurės ežerėliai -Pabudę nežvelgė džiaugsmingai į dangaus erdves, Jose

13. NEVAINIKUOTA KARALIENĖ 1949/23 birželis; Autorius : JONAS GRINIUS
Karalienės Barboros salonas Vavelio palociuose Krokuvoj. („Gulbės Giesmės“ V paveikias.) Sienose

14. MENAS 1949/23 birželis; Autorius : P. Jurkus
Naujas skulptorius. - Mūsų plastinis menas ir šitose sunkiose sąlygose sugebėjo išsiauginti

15. KINAS 1949/23 birželis; Autorius : A. Mc.
„Bernadetės giesmė“. - Vokiškai rašąs Pragos žydas (gim. 1890 m. rugsėjo 10d.) Franz Werfel 1940

16. APIE VOKIEČIŲ LITERATŪROS ŽINOVUS IR VERTĖJUS 1949/23 birželis; Autorius : H. Nagys
L I T E R A T Ū R O S   P A R A Š T ĖDabartinė vokiečių literatūra - panašiai kaip ir visa

17. PAVĖLAVIMAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Aloyzas Baronas
Mes gyvenom mažoj kareivinių palėpėj keturiese. Aš, Liudas, Vytautas ir svirplys, kuris amžinai

18. Juodvarniai 1949/24 rugsėjis; Autorius : PAULIUS JURKUS
ĮŽANGATen naktužė tyli Virš laukų ir kalnų — Visam kaimo kely Negirdėti dainų.Mūs trobelėj

19. KETURI VĖJAI IR KETURVĖJININKAI 1949/24 rugsėjis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS, VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POEZIJA Lotynų patarlė sako, kad apie mirusius esą tegalima kalbėti arba gerai,

20. PER SUNKUS VAINIKAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : JONAS GRINIUS
Tas pats karalienės Barboros salonas („Per sunkus Vainikas“ yra VI-sis „Gulbės Giesmės“

21. CIT, NEDAINUOK! 1949/24 rugsėjis; Autorius : VINCAS JONIKAS
Cit, nedainuok apie viendienę gėlęIr baltą drugį, nutūpusį pailsint joj širdies!Leiskim pabūt

22. SĖJĖJAS IŠEINA Į LAUKUS 1949/24 rugsėjis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Į pavasario vėjus einu, į lygius tėvų arimus.Ten aštrūs noragai išplėšė velėnas, ten lysias

23. Sovietinio rašytojo viešas atgailojimas 1949/24 rugsėjis; Autorius : J. Ž.
L I T E R A T Ū R AKas nėra gyvenęs Sovietų Sąjungoje, tam sunku įsivaizduoti vergiją, kurioj gyvena

24. Į DAIL. V. PETRAVIČIAUS MENĄ PAŽVELGUS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Jonas Mekas
M E N A SSeniai tiek daug džiaugsmo beturėjau, kaip vartydamas paskutinę dail. V. Petravičiaus mapę,

25. LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO PARODA FREIBURGE 1949/24 rugsėjis; Autorius : Algirdas Vambra
Jau kuris laikas kaip lietuviškąją meno kritiką kankina neatsakingas superlatyvizmas. Viskas vertinama

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai