Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1976
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. NIDA 1976/1 sausis; Autorius : MARIJA SAULAITYTĖ
1Žvynais žvilga iš srovės ištrūkus įlankoj valtis.Nei puta, nei kraujas, nėi ošimas jūros neneša

2. MOTINOS NAKTYS 1976/1 sausis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
MOTINOS NAKTYSTa pasaka, kurią šią naktį atiduodu, Nuo knygos neramiai akis vis keldama,Ta naktis, kur

3. TARNAUJANTIS MENAS 1976/2 vasaris; Autorius : PRANAS LAPĖ
Tarybinis menas turi tarnauti komunizmo tikslams. Petras Griškevičius, Lietuvos KP CK pirmasis sekretorius

4. Eilėraščiai 1976/2 vasaris; Autorius : GRAŽINA TULAUSKAITĖ
UŽTENKAUžtenka man saulės Iš rankų rudens — Širdis ir iš jūros Dainų pasisems.Širdis, kada nori,

5. Autografas, du estiški eilėraščiai 1976/2 vasaris; Autorius : Aleksis Rannit
TIES BRASTA                                        Aušros miglų

6. ATLANTIS 1976/2 vasaris; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ-GABIENĖ
Ištrauka iš knygosMĮSLĖKodėl pupa savo ankštyje yra lepūnėlė? Kodėl žirniai guli susiglaudę, kaip

7. EUGENIO MONTALE NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1976/3 kovas; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Stebint gyvenimą,lyg iš po stiklinio gaubtuvo,bandyti suprasti visatos esmę:Eugenio MontaleKarta, kurios

8. Eilėraščiai 1976/3 kovas; Autorius : EUGENIO MONTALE
ŠILTNAMYJEBėginėdami, kurmiai Apžarsto citrinmedžius, Atsargių lašelių rožiniu Žėri piautuvas.Ant

9. Apie poeziją 1976/3 kovas; Autorius : EUGENIO MONTALE
Mano "ars poetica" visuomet buvo kruopštus mano gyvenimo būdo "mūsų amžiuje" užregistravimas: amžiuje,

10. TARP ŠIENO PRADALGIŲ 1976/3 kovas; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Už klėties auga vyšnių ir obelų sodas, o už jo, prie pat medinės tvoros, baltuoja trys

11. Eilėraščiai 1976/4 balandis; Autorius : PRANAS VISVYDAS
TARYBAKai metų prieblandoj vardai,tarsi voratinkliai,draikytis ima,gūdžiam epochos kambarysusėda

12. Kai kurie XVIII amžiaus prancūzų romano žmogaus dvasios aspektai 1976/4 balandis; Autorius : JOLITA KAVALIŪNAITĖ
Literatūra, kaip ir apskritai menas, išreiškia žmogų ir atskleidžia pačius svarbiuosius —

13. TUPU-TU-TUPU 1976/4 balandis; Autorius : JURGIS JANKUS
Ištrauka iš "Severiuko"Beveik kartu su nakčia dangų užgulė tamsūs debesys, rūkas nuzliaukė

14. Eilėraščiai 1976/5 gegužė; Autorius : JULIJA ŠVABAITĖ
Ona Baužienė: Atšlaitė (medžio raižinys)TĖVYNĖ 1Tėvynė — Vilniaus žibintai migloje per

15. FIODORAS IR ANNA 1976/5 gegužė; Autorius : Anna G. Dostovejskaja
Fiodoras Dostojevskis (V. G. Perovo portretas)Pirmas susitikimas 1866 m. spalio 3 d., kaip paprastai, atėjau

16. Eilėraščiai 1976/6 birželis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
ŽIOGAS Brenda žiogas Per atolą. Rėkia griežlės Dobiluos.O miškinis Kvaišas gieda Prie verdenės

17. Eilėraščiai 1976/6 birželis; Autorius : ALGIRDAS DUMČIUS
LAIŠKAS Į FIRENZĘ Į savo gimtąją Italiją, Kastanza, tu grįžti, išsiilgusi gimtinės,

18. ADOMO GAL:DIKO LIETUVIŲ DAILĖS GALERIJOS VAIZDAI 1976/6 birželis; Autorius : Vytautas Maželis
Didžiojoj salėj prie A. Mončio skulptūros "Dialogas". Žiūrint iš kairės: Stepas Zobarskas, prov. T.

19. DOVYDAS 1976/6 birželis; Autorius : ANTANAS TULYS
(Veiksmas vyksta 1920)Šimtą dvidešimt sykių, lygiai tiek, ją mačiau ir visada ji buvo labai graži, o

20. DINARD PETELIŠKĖ 1976/6 birželis; Autorius : EUGENIO MONTALE
Ar šafrano spalvos peteliškaitė, atskrisdavus kasdien mane aplankyti Dinard aikštės kavinėn, atnešdama

21. Eilėraščiai 1976/7 rugsėjis; Autorius : PRANAS VAIČAITIS
PRANAS VAIČAITIS1876 -1976Lakštingale, gražus paukšteli, Pas mano langą nečiulbėk, Į mano gimtinį

22. Eilėraščiai 1976/7 rugsėjis; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
MALDA Į MŪZĄ Gana tylos.Apsupk mane žodžių šiluma. Ne tam gimiau ant saulėtų žemės-pečių, kad

23. PONIA G L E D H I L L 1976/7 rugsėjis; Autorius : R. Spalis
R. Spalis — Romualdas Giedraitis,aktyvus ir produktingas rašytojas, neseniai įžengęs į garbingą

24. DU ŽVILGSNIAI Į ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ OPERAS 1976/7 rugsėjis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Detalė iš Juliaus Gaidelio operos "Gintaro šaly". Prieky dainuoja Lakštutė — Margarita Momkienė, jos

25. JUODOJO LAIVO PRIESAIKA GINTARO ŽEMEI 1976/7 rugsėjis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Vytauto Marijošiaus opera "Priesaika". Švitrigaila prisiekia ginti Lietuvą. Kardą įsmeigęs, dainuoja

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai