Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1976
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

1. TAUTA IR NACIJA 1976/2 vasaris; Autorius : ANTANAS KLIMAS
1954 metais Vilniuje išleistame Dabartinės lietuvių kalbos žodyne skaitome:tauta (4) 1. istoriškai

2. MEILĖS FILOSOFAS MAX SCHELER (1874 - 1928) 1976/3 kovas; Autorius : JUOZAS L. NAVICKAS
1. Kelios įvadinės pastabos Užpraeitais metais (1974.VIII.22) beveik nepastebėta praėjo vokiečių

3. MŪSŲ FIZINĖ APLINKA 1976/4 balandis; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Žmogaus įgimtas instinktas verčia jį ieškoti saugumo nuo jį supančios gamtos kaprizų. Ne taip dar

4. ŽVILGSNIS Į LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS ĮKŪRIMO VERTĘ 1976/5 gegužė; Autorius : VIKTORAS RIMŠELIS
Lietuvos vyskupai Romoje 1928 m. balandžio 24 d. atvažiavę pas Šv. Tėvą "ad limina". Iš k. į d. vysk.

5. "POPRAMONINĖS VISUOMENĖS" D. BELLIO ANALIZĖ 1976/5 gegužė; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Sociologijos prof. Daniel Bell apie popramo-ninę visuomenę kalba bene per 10 metų, o ir šis terminas jo

6. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA IR JOS KRITIKAI 1976/5 gegužė; Autorius : DONATAS ŠATAS
Encyclopaedia Britannica konfrontacija su kritikais, kurių tarpe aktyviai dalyvavo ir lietuviškoji

7. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/6 birželis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
"Prisiartino dangaus1 karalystė" (Mt 3:2) ir "dangaus karalystė čia pat" (Mt 4:17) yra Jono Krikštytojo

8. FIZIKAS W. HEISENBERGAS APIE POZITYVIZMĄ, METAFIZIKĄ IR RELIGIJĄ 1976/6 birželis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
Werneris Heisenbergas, pasaulinio garso vokiečių fizikas, su Nielsu Bohru, Envinu Schro-dingeriu ir kitais

9. EVOLIUCIJA, TRANSFORMIZMAS IR TEILHARD DE CHARDIN GAMTAMOKSLIO ŠVIESOJE 1976/6 birželis; Autorius : PRANAS JUGAITIS
I. EVOLIUGIJA IR TRANSFORMIZMASĮvadas, apibūdinimai ir kai kurie paaiškinimai Tur būt, nėra abejonės,

10. VAKARŲ DVASINIS LŪŽIS 1976/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Apraiškos, priežastys ir galimos pasekmės Vienas iš reikalingiausių žmogui dalykų yra jo

11. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
(Tęsinys) 3. Eschatologinė jau ir dar ne įtampa Dievo Karalystėje Dievo Karalystės augantis akiratis

12. ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO GARBEI 1976/8 spalis; Autorius : Red.
Šiuo Aidų numeriu norime pagerbti šv. Pranciškų Asyžietį, džiaugsmingai priėmusį mirtį prieš 750

13. ŽMOGIŠKOSIOS NETIKRYBĖS ŠVENTASIS 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Maceina
Pranciškaus Asyžiečio užmojis ir jo prasmė1. Klausimo pobūdis Sąmoningai vadiname šv. Pranciškaus

14. KALBOS VAIDMUO PSICHIATRIJOJE 1976/9 lapkritis; Autorius : ANATOLIJUS C. MATULIS
Nauji keliai psichinių ligų gydymeAteitis mums greičiausiai parodys, kad dar yra gydymo galimybių, apie

15. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
(Pabaiga) Jau Augustinas, anot Tillicho, išsprendė laiko mįslę, nes rašė: **Jeigu nesu klausiamas apie

16. VAKARŲ DVASINIS LŪŽIS 1976/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Apraiškos, priežastys ir galimos pasekmės (Pabaiga)Galimos pasekmėsIntelektualinė veikla darosi

17. ŽEMĖS PAVIDALAS IR DYDIS 1976/10 gruodis; Autorius : ANTANAS GIRNIUS
Žemės pavidalo klausimas yra vienas iš seniausių mokslinių klausimų. Jis nenustojo aktualumo ir šiais

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai