Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977
Categories 1977
1 sausis (17), 10 gruodis (22), 2 vasaris (17), 3 kovas (19), 4 balandis (14), 5 gegužė (18), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (16)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1977/1 sausis; Autorius : Alaušius
(Tęsinys iš 1976 ra. gruodžio mėn.)3. Inžinieriaus P. Lėlio atsiminimaiINŽ. PETRAS LELIS: Lietuvos

2. ISTORINĖ APYSAKA VAIKAMS 1977/1 sausis; Autorius : M. G.
VLADAS VIJEIKIS: Saigūnas. Tėviškėlė, Chicago, 1976. 156 psl., 20 paveikslų, iliustruota Vlado

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/1 sausis; Autorius : Red.
Pranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA. IV tomas (1944-1975). JAV LB Kultūros Taryba, Chicago.

4. JONO GRINIAUS LITERATŪRINĖS STUDIJOS 1977/2 vasaris; Autorius : VI. Kulbokas
JONAS GRINIUS: Veidai ir problemos lietuvių literatūroje, I. Lietuvių Kataliku Mokslo Akademija, Roma,

5. IS MEMUARINIŲ KNYGŲ 1977/2 vasaris; Autorius : Alaušius
5. Vilnietis lietuvis lenkų kalėjimePETRAS ČESNULIS: Nužmogintieji. Vilniečių Golgota lenkų

6. Iš nepriklausomos Lietuvos kūrimo dienų 1977/2 vasaris; Autorius : L. Ramelis
PETRAS GUDELIS: Joniškėlio apskrities partizanai. I dalis. Jų organizavimas ir slaptoji veikla prieš

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/2 vasaris; Autorius : Red.
Vincas Ramonas: DULKĖS RAUDONAM SAULĖLEIDY. Antras papildytas leidimas, išleido JAV LB Švietimo taryba,

Normaliai knygos, sukėlusios skaitytojų dėmesį, susilaukia naujų leidimų. Didžiuosiuose kraštuose tai

9. TRYS LITERATŪRINĖS APYBRAIŽOS 1977/3 kovas; Autorius : J. G.
PRANAS DOM GIRDŽIUS: Tos pačios motinos sūnūs. Kristijonas. Antanėlis. Adomas. Trys graudulingi esiai.

10. Pūtvis ir jo raštai 1977/3 kovas; Autorius : J. G.
Daugelio skeptiškai buvo sutiktas šaulių sąjungos atsikūrimas išeivijoj. To nepaisydami, šauliai

11. Prez. A. Smetonos kalbos 1977/3 kovas; Autorius : J. G.
ANTANAS SMETONA: Pasakyta parašyta. Kalbos ir pareiškimai II: 1935-1940. Sudarė Leonas Sabaliūnas,

12. NAUJI DRAUGAI JAUNIMUI 1977/3 kovas; Autorius : Sesuo Ona Mikailaitė
V. FRANKIENĖ - VAITKEVIČIENĖ: Du draugai. Premijuota apysaka jaunimui. JAV LB Švietimo tarybos leidinys.

13. NAUJAS LATVIŲ MENO ŽURNALAS 1977/3 kovas; Autorius : Alina Staknienė
Latvju Maksla. Periodisks rakstu krajums. Amerikas Latviešu Apvieniba. (Latvių Menas. Periodinis

14. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/3 kovas; Autorius : Red.
Kazys Bradūnas: ALKANA ŽEMĖ. Grafika: Vytautas O. Virkau. Išleido Ateitis, 1976, 115 psl., kaina 6

15. ANT DEŠIMTOSIOS SLENKSČIO (Literatūros metraštis Pradalgė) 1977/4 balandis; Autorius : Pr. Visvydas
(Literatūros metraštis Pradalgė)Po ilgesnės pertraukos pasirodė Kazio Barėno redaguojamas literatūros

16. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/4 balandis; Autorius : Red.
Vytautas J. Bagdanavičius: TAUTOS SAMPRATA IR LIETUVIŲ TAUTOS INDIVIDUALYBĖ. Paskaitų kursas Čikagos

17. VAKARAS SARGO NAMELY 1977/5 gegužė; Autorius : R. Šilbajoris
Jonas Karvelis naujai išleido pirmąją A. Vaičiulaičio knygą, pasirodžiusią 1932 metais. Muzikalus jos

18. APSAKYMAI 1977/5 gegužė; Autorius : VI. Kulbokas
M. KATILIŠKIS: Apsakymai. A Mackaus knygų leidimo fondo leidinys, Čikaga, 1976. Aplankas ir titulinis

19. MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJA MONOGRAFIJOSE 1977/5 gegužė; Autorius : Juozas Jakštas
Lithuania Minor. A Collection of Studies on Her History and Ethnogra-phy (Studia Lituanica III), New York

20. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/5 gegužė; Autorius : Red.
Aleksandras Pakalniškis: ŽEMAIČIAI. Etnografija. Išleido dr. St. Jankus, Chicago 1977. 164 psl.Brunonas

21. LIETUVIŲ ETNINĖ ENCIKLOPEDIJA 1977/6 birželis; Autorius : J. G.
Išeivių buitis fotonuotraukų albumuoseNe vienu atveju energingo žmogaus veikla lyg paverčia jį

22. KRALIKAUSKO MAŽVYDAS 1977/6 birželis; Autorius : Vytautas Dyvas
JUOZAS KRALIKAUSKAS: Martynas Mažvydas Vilniuje. Premijuotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, Chi-cago,

23. ŠIAPUS JŪROS 1977/6 birželis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
ONA MIKAILAITĖ: Šiapus jūros. Immaculata Press, Putnam, Conn., 1976. 62 psl.Dalį šiame pirmajame

24. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/6 birželis; Autorius : Red.
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. V tomas: raidės S-U. Redagavo Simas Sužiedėlis ir dr. Antanas Kučas, talkino R.

25. KNYGA, KURIOS DAR NESAM TURĖJĘ 1977/7 rugsėjis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
ICCHOKAS MERAS: Striptizas arba Paryžius - Roma - Paryžius. Romanas. Išleido Ateitis. Southfield, Mich.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai