Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1977
Categories 1977
1 sausis (17), 10 gruodis (22), 2 vasaris (17), 3 kovas (19), 4 balandis (14), 5 gegužė (18), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (16)
 

1. ASMUO IR ISTORIJA 1977/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MACEINA
Žmogaus istoriškumo prasmė ir vertė Dėkodamas už suteiktą man garbę savu įnašu pradiėti

2. INDIVIDO APSISPRENDIMO LAISVE KRAŠTO ŪKYJE 1977/3 kovas; Autorius : JONAS PABEDINSKAS
Įvairūs sunkumai krašto ūkio tvarkymo metodams nustatyti Individo apsisprendimo laisvės idėjos iškilo

3. Alfonso Nykos-Niliūno GIESMIŲ GIESMĖS VERTIMAS 1977/4 balandis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
"Giesmių giesmė" yra Senojo Testamento mįslių mįslė. Ši knyga yra sunki suprasti bei aiškinti, sunki

4. MARTIN HEIDEGGER 1977/5 gegužė; Autorius : J. G.
Žiupsnis informacinių duomenų apie Heideggerį ir jo poveikįPrieš metus miręs Martin Heidegger

5. HEIDEGGERIO KULTŪRINĖ REIKŠMĖ 1977/5 gegužė; Autorius : Dr. VINCAS VYČINAS
Heideggeris yra filosofas, bet jis tarsi praauga filosofiją ir tuo pačiu aiškiau pateikia atsakymą, kas

6. ISTORINIS JĖZUS IR TIKĖJIMO KRISTUS 1977/6 birželis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
Vienoje knygoje iš šiandieninės Lietuvos skaitome apie du senus romėnus: Pontijų Pilotą ir Titą

7. HEIDEGGERIO KULTŪRINĖ REIKŠMĖ 1977/6 birželis; Autorius : Dr. VINCAS VYČINAS
Kalba ir poezijaSenovės graikų laikais Būtis pasireiškė per poinsis, savaimingą atsiskleidimą. Čia

8. ŠV. RAŠTO — EVANGELIJŲ VERTIMAI Į LIETUVIŲ KALBĄ 1977/6 birželis; Autorius : LADAS TULABA
I. PROTESTANTIŠKIEJI VERTIMAI1. Jono Bretkūno vertimas Pirmąjį viso šv. Rašto vertimą į lietuvių

9. VAKARIETIŠKAS ŽMOGUS IŠLAISVINIMŲ SŪKURYJE 1977/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Apraiškos ir dialektika Išsilaisvinimas bene bus vienas iš dažniausiai linksniuojamų žodžių

10. ISTORINIS JĖZUS IR TIKĖJIMO KRISTUS 1977/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
IIJėzus krikščioniškoje raštijoje — Naujajame Testamente"O jūs kuo mane laikote?" (Mk 8, 29) buvo

11. VAKARIETIŠKAS ŽMOGUS IŠLAISVINIMŲ SŪKURYJE 1977/8 spalis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
2. Pozityvios laisvės reiškiniai Aleksandras Solženicynas, kalbėdamas Hoove-rio institute, išreiškė

12. RASĖ, INTELIGENCIJA IR GENETIKA 1977/9 lapkritis; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Reikalas išaiškinti palyginamąjį genų ir aplinkos įtakos svarbumą, sprendžiant apie inteligencijos

13. VAKARIETIŠKAS ŽMOGUS IŠLAISVINIMŲ SŪKURYJE 1977/9 lapkritis; Autorius : Administrator
3. Dviejų laisvių dialektikoj Nūdien žmonės nekantriai siekia laisvės nuo suvaržymų, bet nenoromis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai