Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1947
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

1. FILOSOFIJA IR POLITIKA MINTIES IR GYVENIMO SANTYKIŲ KLAUSIMU 1947/2 gegužė; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Žemiau spausdinamasis straipsnis yra parašytas kaip įvadinis skirsnelis platesnės apimties darbui. Jo

2. KULTŪROS TRAGIZMAS (2) 1947/2 gegužė; Autorius : ANTANAS MACEINA
3. SUSTINGIMO TRAGIZMAS Kultūros kūrinys yra išvidinio žmogiškojo pasaulio apraiška. Tai, kas

3. KULTŪROS TRAGIZMAS 1947/3 birželis; Autorius : ANTANAS MACEINA
4. Netikros būties tragikaKultūrą žmogus kuria dėl to, kad gamta neduoda nieko, kas reikalinga jam

4. KŪRYBOS PASAULY 1947/3 birželis; Autorius : red.
Religinis gyvenimas* Prancūzų kard. S a h a r d' a s , tardamas prancūzų akademikams NotreDame

5. Taktika kovoje su blogybėmis 1947/3 birželis; Autorius : A. Mc.
RELIGINIS GYVENIMAS Kartas nuo karto kova su blogybėmis sukelia visuomenėje nerimo ir net

6. Bendruoju keliu 1947/3 birželis; Autorius : J. Pauperas
Bendras vargas žmones labiau suartina negu geros dienos. Po vyravusio individualizmo ir nihilizmo

7. Reiliginis gyvenimas 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Londone sudaryta speciali komisija, pasistačiusi sau uždaviniu derinti visų krikščionių bažnyčių

8. SOCIALINĖ KRISTAUS MISIJA 1947/6 rugsėjis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. SOCIALINIS IR RELIGINIS KRISTUS Sukakus laiko pilnybei, Viešpats siuntė savo Sūnų Jėzų

9. FIZINĖS APLINKOS TIKROVĖ 1947/6 rugsėjis; Autorius : ALFONSAS JURSKI
Vienas žymiausių šių dienų anglų fizikų ir astronomų Sir Arthur Stanly Eddingon, savo veikalą

10. RELIGINIO GYVENIMO TIPAI 1947/7 spalis; Autorius : STASYS YLA
Religija suprantama kaip žmogaus ryšys su Dievu. Šį ryšį apsprendžia Dievas ir žmogus. Dievas save

11. KULTŪRINĖ DEMOKRATIJA 1947/8 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Turinys: Įvadas. — 1. Kultūrinis totalizmas. — 2. Kultūros vadavimasis iš politikos. — 3.

12. Katalikybės ateitis Indijoje 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
RELIGINIS GYVENIMASKą būtų galima pasakyti apie katalikybės ateitį Indijoje? Ir ką apie tai byloja

13. BETLIEJAUS NAUJAGIMIS – ŽMONIJOS ISTORIJOS AŠIS 1947/9 gruodis; Autorius : KUNIGAS LEONARDAS GIŽINSKAS
I. „Kažkurioj karalystėj, už jūrių už marių, gyveno kadaise vienas karalaitis“... Šitaip

14. KULTŪROS TRAGIZMAS 1947/1 balandžio; Autorius : ANTANAS MACEINA
ĮVADAS K u l t ū r a   y r a   ž m o g a u s   k ū r y b a. Joks gyvulys

15. TRADICIJOS IR PAŽANGA 1947/1 balandžio; Autorius : JONAS GRINIUS
Gyvenantiems svetimame krašte brangi kiekviena smulkmena, kuri mums primena mūsų tėvynę. Be jos mes

16. MOKYKLOS IR MOKYTOJO UŽDAVINIAI TREMTYJE 1947/1 balandžio; Autorius : PROF. J. BRAZAITIS
1. Susimąstymas dėl auklėjimo idealų Iš tų negausingų žurnalų, kurie pakliūva į mūsų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai