Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1961 8 spalis
 

1. TŪZŲ KLUBAS 1961/8 spalis; Autorius : Aug. Raginis
Antanas Tulys; TŪZŲ KLUBAS. Novelės. Išleido Terra. Chicago, 1960 m. 196 p.Antanas Tulys savo

2. APIE ŽALGIRIO MŪŠĮ ANGLIŠKAI 1961/8 spalis; Autorius : V. Trumpa
Praeitais metais sukako 550 m. nuo Žalgirio mūšio. Tą sukaktį ypač iškilmingai paminėjo Lenkija,

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/8 spalis; Autorius : Red.
Jonas Aistis: POEZIJA. 420 p. Iš­leido Romuva (Jonas Galminas, 507 5th Ave., New York 17, N.Y.). Spau­dė

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai