Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1961
Categories 1961
1 sausis (25), 10 gruodis (21), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (24), 5 gegužė (18), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (26), 9 lapkritis (22)
 

1. MODERNIEJI GAMTOS MOKSLAI IR RELIGIJA 1961/1 sausis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.l.C.
I. AKTUALUS KLAUSIMASAr mokslas yra suderinamas su religija?Prieš pusantro šimto metų šitą klausimą

2. LIETUVIŲ CHARAKTERIO VERTYBES 1961/3 kovas; Autorius : J. BRAZAITIS
I. Ką charakteriu vadiname ir iš ko apie jį sprendžiame1. Sakome: lietuvių charakteris, tautos

3. ŠVENTAS POVILAS 1961/3 kovas; Autorius : PREL. DR. LADAS TULABA
1900 M. NUO JO ATVYKIMO ROMON PROGA1. Asmuo.Šv. Povilas gimė Tarse, Kilikijos provincijos sostinėje, M.

4. VIEŠPATIJOS NAUJOS EPOCHOS BRĖKŠMEj 1961/4 balandis; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Iš įsibėgėjimo didžiuojamės moderniąja epocha, jos nuostabiais techniniais laimėjimais bei išaugusia

5. DAIKTAVARDŽIŲ LAIPSNIAVIMAS 1961/4 balandis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Mūsų kalboj daugiausia yra laipsniuojami būdvardžiai ir būdvardiniai prieveiksmiai: gražus, gražesnis,

6. DEKARTO FILOSOFINES MINTIES ODISĖJA 1961/5 gegužė; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Dekartas—spalvinga klasikinio amžiaus asmenybė. Tai žmogus, kuri domina nematyti kraštai, samdyto

7. ENCIKLIKOS "MATER ET MAGISTRĄ" MINTYS IR BRUOŽAI 1961/8 spalis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.I.C.
Proga ir turinysNaujoji popiežiaus Jono XXIII socialinė enciklika "Mater et Magistrą", datuota šių metų

8. MEDŽIAGOS SĄVOKA MODERNIOJO MOKSLO ŠVIESOJE 1961/8 spalis; Autorius : JONAS RUGIS
Šiek tiek istorijos.Žiloje senovėje, maždaug 2500 m. prieš Kristų, mokyti indai, o kiek vėliau graikai

9. LIETUVIŠKASIS ELEMENTAS AGNES MIEGEL KŪRYBOJE 1961/8 spalis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
Viena iš žymiųjų mūsų laikų Rytprūsių rašytojų yra Agnės Miegel, gimusi ir augusi Karaliaučiuje,

10. DVASINIS PRADAS ETINĖJ PLOTMĖJ 1961/9 lapkritis; Autorius : KUN. DR. P. CELIEŠIUS
Ontinėj, arba būties, plotmėj mes siekiame atskleisti bet kokio daikto, plačiausia to žodžio prasme,

11. MATER ET MAGISTRĄ" UŽMOJIS IR GAIRĖS 1961/9 lapkritis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.I.C.
Socialinino užmojo platumasSisteminio darnumo atžvilgiu naujoji Jono XXIII enciklika "Mater et Magistrą"

12. "MATER ET MAGISTRĄ" UŽMOJIS IR GAIRES 1961/10 gruodis; Autorius : PRANAS BRAZYS, M.I.C.
(Tęsinys) II. GAIRĖS SOCIALINEI PUSIAUSVYRAI ATSTATYTI1. Pusiausvyra tarp darbo ir kapitaloKaip minėjome,

13. LIETUVIS STUDENTAS Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1961/10 gruodis; Autorius : JŪRA GAILIUŠYTE
Augštesnioji mokykla visuomet traukė į save Lietuvos jaunuomenę. Jau penkioliktam amžiuje, kai Lietuvoje

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai