Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1962
Categories 1962
1 sausis (28), 10 gruodis (24), 2 vasaris (21), 3 kovas (25), 4 balandis (27), 5 gegužė (26), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (27), 9 lapkritis (22)
 

1. AMERIKOS SOCIOLOGŲ GINČAS 1962/1 sausis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
1. Sociologijos raidaKaip žinoma, sociologija, kaip ją dabar suprantame, buvo įkurta pozityvistinės

2. BAŽNYČIOS BANDYMAI ATSTATYTI VIENYBĘ SU RYTAIS 1962/2 vasaris; Autorius : DR. IGNAS URBONAS
Artėjančiame visuotiniame Bažnyčios susirinkime vienu svarstysimu klausimu yra vienybės su kitomis

3. DETERMINIZMAS IR ATSITIKTINUMAS 1962/2 vasaris; Autorius : DR. Č. MASAITIS
"Ir ji ėmė iš jo vaisių ir suvalgė, ir davė savo vyrui, ir jis valgė. Ir juodviejų akys

4. KAD VISI BŪTŲ VIENA 1962/3 kovas; Autorius : J. VAIŠNORA, M.I.C.
Dabartinis popiežius Jonas XXIII neslepia nuo viešumos ne tik ką jis daro, bet ir ką rengiasi daryti.

5. KALBOTYRINIS DARBAS LIETUVOJE 1962/3 kovas; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Lietuvių kalbos mokslo darbas dabartinėj Lietuvoj dirbamas ypatingomis aplinkybėmis. Tuojau po karo ir dar

6. ROMANTIŠKOJI KRYPTIS GYVENIME IR MENO KŪRYBOJE 1962/4 balandis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Romantizmo samprata ir aktualumas.Kalbėti apie romantizmą mūsų dienomis nereiškia kalbėti apie

7. KONSTANTINO SIRVYDO BIOGRAFINES DATOS 1962/4 balandis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Konstantiną Sirvydą jau nemaža prirašyta. Prof. Vaclovas Biržiška "Aleksandryno" I-me tome sužymi 119

8. KALBOTYRINIS DARBAS LIETUVOJE 1962/4 balandis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
TęsinysApskritai imant, A. Juškos žodynas, kurio pasirodžiusios dalies spausdinimas tęsėsi nuo 1897

9. J. MARITAINO MENO SAMPRATA 1962/5 gegužė; Autorius : DR. P. CELIEŠIUS
Jacques Maritainas yra vienas žymiausių šių laikų katalikų pasaulio filosofų. Jis nesiriboja vien

10. KALBOTYRA JAV IR EUROPOJE 1962/6 birželis; Autorius : ANTANAS KLIMAS
Mokslinė kalbotyra prasidėjo tiktai 19-me šimtmetyje. Daugiausia pasidarbavo šioje srityje vokiečiai,

11. BAŽNYČIOS VISUOTINIO VATIKANO II SUSIRINKIMO IŠVAKARĖSE 1962/8 spalis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Popiežius Jonas XXIIIJuo artesnė visuot. Bažnyčios susirinkimo diena, tuo vis didesnis viso pasaulio juo

12. INTELEKTAS PODUKROS KELY 1962/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
FILOSOFINIS IR SOCIALINIS KLIMATAS INTELEKTUI TARPTI DABARTINĖJE AMERIKOJEAlfonso Reyes žodžiais tariant,

13. PIJAUS XII KONSTITUCIJA "EXSUL FAMILIA" KANONŲ TEISĖJE IR GYVENIMO PRAKTIKOJE 1962/9 lapkritis; Autorius : KUN. DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, SDB
(Pirmąjį jos pasirodymo dešimtmetį minint) 1902 m. Eugenijus Pacelli, utriusque juris daktaratui gauti,

14. JĖZUS - DIEVO ŽODIS 1962/10 gruodis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
"Kuomet rami tyluma buvo visa apėmusi, ir naktis savo bėgyje buvo padariusi pusę kelio, iš dangaus, nuo

15. PIJAUS XII KONSTITUCIJA "EXSUL FAMILIA" KANONŲ TEISĖJE IR GYVENIMO PRAKTIKOJE 1962/10 gruodis; Autorius : DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, SDB
(Pirmąjj jos pasirodymo dešimtmetį minint) (Pabaiga)III — Naujasis personalinės jurisdikcijos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai