Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1963
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

1. MYKOLAS BIRŽIŠKA IR VILNIUS 1963/1 sausis; Autorius : Mykolas Trumpa
1960 ir 1962 m. londoniškis Nidos knygų klubas išleido du tomelius prof. M. Biržiškos

2. SENOSIOS LIETUVIŲ KAIMO STATYBOS SAVYBĖS IR JŲ REIKŠMĖ 1963/1 sausis; Autorius : DR. JURGIS GIMBUTAS
1. Klausimo aktualumasDėl ko vis dažniau kalbama ir rašoma apie jau atgyvenusią senoviškąją lietuvių

3. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOGRAFIJA IR JOS ARTIMIAUSI UŽDAVINIAI 1963/5 gegužė; Autorius : J. JAKŠTAS
1. Istorijografija ir visuomenėTema Amerikos lietuvių istorijograįija būtų istorinio literatūrinio

4. KARALIAUS MINDAUGO DILEMOS 1963/6 birželis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Mūsų tautos istorijoje Mindaugas pasirodo kaip pragiedrėjimas ūkanotą rytmetį. Ligi jo dienos viskas

5. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA KAIP TAUTINIO AUKLĖJIMO PRIEMONĖ 1963/7 rugsėjis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE Atsibus tėvynės sūnūs, Didžią praeitį atminę; Pagimdys vargai

6. PLUOŠTAS DOKUMENTU APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1963/8 spalis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
Kiekvienoje tautoje iškyla žmonių, kurie savo asmenybės ryškumu bei originalumu taip sugeba patraukti

7. PLUOŠTAS DOKUMENTŲ APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1963/9 lapkritis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(Tęsinys)Vilniaus valstybiniame archyve, kuriam buvo perduotas Vilniaus vyskupijos archyvas, buvo aptikta

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai