Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1964 5 gegužė
 

1. Eilėraštis 1964/5 gegužė; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
GARBANAMan patinka tavo plauko garbana. Rožės žydi, rožės kvepia, — ir gana.Ir aksomas iškarpytas

2. HAIKAS - YPATINGA JAPONŲ POEZIJOS FORMA 1964/5 gegužė; Autorius : J. TININIS
Tanką ir haikas yra dvi savotiškos japonų poezijos formos. Pirmiausia išsivystė tanką. Tai penkių

3. Eilėraštis 1964/5 gegužė; Autorius : WILLIAM SHAKESPEARE
SEPTYNI ŽMOGAUS AMŽIAIPasaulis — tai scena.Ir mes visi — tik aktoriai šioje scenoj.Paskirta: čia

4. PLUOŠTAS DOKUMENTU APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1964/5 gegužė; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(Tęsinys)Šioje vietoje tenka dar nurodyti vieną užuominą apie Strazdą, ligi šiol, rodos, nepastebėtą

5. STAIGMENA 1964/5 gegužė; Autorius : STEPAS ZOBARSKAS
Eidama šaligatviu, Veronika truputį nervinos. Gal nereikėjo kviesti Povilo tą dieną, kada vyras namie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai