Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1964
Categories 1964
1 sausis (23), 10 gruodis (17), 2 vasaris (21), 3 kovas (12), 4 balandis (23), 5 gegužė (20), 6 birželis (14), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (25), 9 lapkritis (26)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1964/1 sausis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
FAUSTAS  KIRšA1891. II. 13 - 1964.1.5ŠVENTAS AKMUOSunkus akmuo man užgulė krūtinę, Akmuo šventasis,

2. IŠDŽIŪVUSI LANKA 1964/1 sausis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Atlantas nebuvo toks pavasariškai malonus, kokį įsivaizdavo į Ameriką plaukiąs Jurgis Petronis.

3. ŽEMAITIJOS ŠIRDYJE 1964/1 sausis; Autorius : PULGIS ANDRIUŠIS
IŠ SPAUSDINAMOS KNYGOS "PURIENOS PO VANDENIU"Visą dieną mynes dviratį, be tvorų nieko kita žemaitiško

4. JAUNYSTĖ (eil) 1964/2 vasaris; Autorius : BALYS AUGINĄS
Kiekvieną pavasarįMatau magnolijos medį, Nuogą —Be lapų apsiausto,Smilkantį saulės žiedusŽemei —

5. Eilėraščiai 1964/2 vasaris; Autorius : ANATOLIJUS KAIRYS
GĖLĖ  IR  UOLATrijų veiksmų koegzistencinė dramaPIRMAS VEIKSMAS GėlėEsi šios dramos neatskiriama

6. GEDIMINAITIS - ALEGENŲ KALNŲ APAŠTALAS 1964/2 vasaris; Autorius : ANTANAS KUČAS
Nuostabus kraštasJeigu kam teko kada nors keliauti per Pennsilvaniją, tas negalėjo nepastebėti jos

7. LEONO ŠVEDO POEZIJA 1964/2 vasaris; Autorius : Aug. Raginis
Leonas švedas, SUGRĮŽIMAI Į SODOMĄ IR GOMORA. Išleido Vaiva. Čikaga, 1963 m. 131 p. Kaina 4

8. KRISTIJONO DONELAIČIO SUKAKČIAI 1964/3 kovas; Autorius : A. R.
šiandien vis dar nevienas lietuvis sielojasi, kada mes išplauksime į tarptautinius vandenis, beliktų

9. Kristijono Donelaičio pėdomis 1964/3 kovas; Autorius : J. BRAZAITIS
Kristijonas Donelaitis, pieštas dail. T. Kulakausko apie 1935 m.1. Tėviškėje Lazdynėliuose1936 metais

10. PIETISTINIS SĄJŪDIS MAŽOJOJE LIETUVOJE IR KRISTIJONAS DONELAITIS 1964/3 kovas; Autorius : ALEKSAS VAŠKELIS
18 amžius Lietuvos kultūros istorijoj yra žinomas kaip tautinio lietuvių sąjūdžio ir Kristijono

11. DONELAITIS PRAEITYJE IR DABARTYJE 1964/3 kovas; Autorius : J. BRAZAITIS
Rašytojų nevienodas likimas. Vieni tuojau pastebimi ir įvertinami; kitus pastebi tik paskesnės kartos.

12. DONELAIČIO "METAI" IR VOKIEČIU LITERATŪRA 1964/3 kovas; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
Nors Donelaičio "Metai" yra grynai lietuviškas, savaimingas ir savarankiškas kūrinys, bet, tiek vietos,

13. Ernst Wiechert apie Kristijoną Donelaitį 1964/3 kovas; Autorius : Ernst Wiechert
Ernst Wiechert (1887 - 1950), žymus vokiečių rašytojas ir daugkartinis Nobelio premijos kandidatas,

14. Eilėraščiai 1964/4 balandis; Autorius : Jonas Aistis
Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada..F. G. LorcaABEJONĖSPaskutinis žygis; amžinybėn tiltas Per

15. AKIS 1964/4 balandis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
Jie žinojo, kad turi gauti naują kolchozo pirmininką, nes dabartinis buvo nušalintas — ir ne dėl to,

16. Eilėraštis 1964/5 gegužė; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
GARBANAMan patinka tavo plauko garbana. Rožės žydi, rožės kvepia, — ir gana.Ir aksomas iškarpytas

17. HAIKAS - YPATINGA JAPONŲ POEZIJOS FORMA 1964/5 gegužė; Autorius : J. TININIS
Tanką ir haikas yra dvi savotiškos japonų poezijos formos. Pirmiausia išsivystė tanką. Tai penkių

18. Eilėraštis 1964/5 gegužė; Autorius : WILLIAM SHAKESPEARE
SEPTYNI ŽMOGAUS AMŽIAIPasaulis — tai scena.Ir mes visi — tik aktoriai šioje scenoj.Paskirta: čia

19. PLUOŠTAS DOKUMENTU APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1964/5 gegužė; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(Tęsinys)Šioje vietoje tenka dar nurodyti vieną užuominą apie Strazdą, ligi šiol, rodos, nepastebėtą

20. STAIGMENA 1964/5 gegužė; Autorius : STEPAS ZOBARSKAS
Eidama šaligatviu, Veronika truputį nervinos. Gal nereikėjo kviesti Povilo tą dieną, kada vyras namie

21. HAMLETAS 1964/6 birželis; Autorius : WILLIAM SHAKESPEARE
WILLIAM SHAKESPEARE Visas kultūrinis pasaulis šiemet plačiai mini keturių llmtų metų sukaktį nuo

22. TOSCA SEPTINTOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS PREMJERA 1964/6 birželis; Autorius : VLADAS JAKUBENAS
Idėja statyti G. Puccinio "Toscą" buvo keliama jau keletą kartų Čikagos lietuvių operos veikėjų

23. Eilėraščiai 1964/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Šlaitas
APIE PRINCIPINIUS DALYKUS Aš esu girdėjęs daug šnekų apie tai, kad žmogus keičiasi. Neapsigaukite

24. SUSITIKIMAS PAS SPEKULIANTĄ 1964/7 rugsėjis; Autorius : ALBINAS BARANAUSKAS
Ištrauka iš romano Galiausiai vieną rytą prieš Kalėdų atostogas dėdė Baltrus, mūsų gimnazijos

25. Eilėraštis 1964/7 rugsėjis; Autorius : Danguole Sadūnaitė
Į VANDENIS 1. "Einam", sako Mirtis. "Einam, einam! Sugrįžtant ne metas tausotis" Plaukai

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai