Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1966
Categories 1966
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (20), 4 Balandis (21), 5 Gegužė (19), 6 Birželis (20), 7 Rugsėjis (13), 8 Spalis (19), 9 Lapkritis (18)
 

1. NAUJAS VEIDAS VAIKŲ LITERATŪROJE — MINELGA 1966/1 Sausis; Autorius : Titas Alga
Jonas Minelga (g. 1917) eilėraščių rašinėjimu užsiiminėja jau nuo neatmenamų laikų. 

2. P. ORINTAITĖ APIE SALOMĖJĄ NERĮ 1966/1 Sausis; Autorius : J. Grinius
Petronėlė Orintaitė: KĄ LAUMĖS LĖMĖ. Atsiminimai apie Salomėją Nėrį (1904-1945), Chicago 1965, 236

3. LIETUVIŠKOJI TEMATIKA VOKIEČIŲ POKARINĖJE LITERATŪROJE 1966/2 Vasaris; Autorius : A. C. Matulis
Vokiečių literatūra atskleidžia mums kūrybinį pasaulį, kurio or-namentacija yra pažymėta ir

4. KAZIO ALMENO DEBIUTAS 1966/2 Vasaris; Autorius : Andrius Sietynas
Pastaraisiais metais mūsų tremties literatūra gimdė beveik vien tik senius — kūdikius su barzdomis

5. ŠERKŠNO SIDABRAS 1966/3 Kovas; Autorius : Aug. Raginis
Mykolas Vaitkus: ŠERKŠNO SIDABRAS. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1965. 86 p. Kaina

6. MIKALOJUS DAUKŠA 1966/3 Kovas; Autorius : Paulius Rabikauskas
Perskaičius Jurgio Lebedžio monografiją (Jurgis Lebedys: MIKALOJUS DAUKŠA. Monografija. Valstybinė

7. MOKSLEIVIŲ METRAŠTIS 1966/3 Kovas; Autorius : Juozas Kojelis
DAIGELIAI, moksleivių metraštis 1964-65 ir Čikagos Aukšt. Lituanistikos Mokyklos 15 m. veiklos apžvalga.

8. PENKTOJI ŠLAITO POEZIJOS KNYGA 1966/4 Balandis; Autorius : Kostas Rauda
Dvidešimt metų nemačiau tavęs. šiandieną aš jau daugiau nevadinu tavęs senuoju Ukmergės vardu:

9. NAUJA KNYGA APIE LIETUVIŲ TAUTINĮ ATGIMIMĄ 1966/4 Balandis; Autorius : L. D.
Praėjusiais metais Balstogėje pasirodė lenkiškai parašyta knyga, kurios lietuviškas pavadinimas yra

10. LIETUVIŲ KALBOS ETIMOLOGINIS ŽODYNAS 1966/4 Balandis; Autorius : Ant. Klimas
Tur būt jau yra vad. "likimo ironija", kad lietuvių kalba, nežiūrint jos didelės reikšmės lyginamajai

11. ŽVILGSNIS Į PERNYKŠČIŲ METŲ DRAMOS VEIKALUS 1966/5 Gegužė; Autorius : Titas Alga
Originaliais dramos veikalais mūsų egzilinė pernykščių metų literatūra buvo gana turtinga. Išleistos

12. NAUJI BALTISTIKOS DARBAI 1966/6 Birželis; Autorius : A. R.
Lietuvių ir aplamai baltų kalbos lyginamosios kalbotyros moksle užėmė garbingą vietą nuo pat

13. TEOLOGINIAI VEIKALAI SVETIMOMIS KALBOMIS 1966/6 Birželis; Autorius : Or. Tomas žiūraitis, O.P.
DIEVO ŽODIS DABARTYJE Alfred Läpple: Die Botschaft der Evangelien — heute, Don Bosco Verlag, München

14. LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA 1966/8 Spalis; Autorius : Titas Alga
Apžvalginio, informacinio, iliustracinio ar kritikinio pobūdžio veikalai, nušviečia bet kurio

15. GEOGRAFINIS - ISTORINIS LIETUVOS VARDYNAS 1966/9 Lapkritis; Autorius : J. Gimbutas
Paruošė Bronius Kviklys: MŪSŲ LIETUVA. Krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai

16. NAUJA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 1966/10 Gruodis; Autorius : L. Dambriūnas
Visiems kalbininkams lituanistams, universitetų dėstytojams, karo metais pasitraukus į Vakarus, Lietuvos

17. JAV IR BALTIJOS RESPUBLIKŲ SANTYKIAI A. TARULIO VEIKALE 1966/10 Gruodis; Autorius : Juozas Lišva
Albert N. Tarulis. AMERICAN-BALTIC RELATIONS 1918 - 1922: THE STRUGGLE OVER RECOGNITION (The Catholic

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai