Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1966
Categories 1966
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (20), 4 Balandis (21), 5 Gegužė (19), 6 Birželis (20), 7 Rugsėjis (13), 8 Spalis (19), 9 Lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. VYSKUPAS J. LABUKAS - MATULAITIS 1966/1 Sausis; Autorius : Dr. Ign. Urbonas
1965 gruodžio 5 Romoj buvo konsekruotas naujasis Lietuvos vyskupas dr. Juozapas Labukas - Matulaitis.

2. ŽVILGSNIS Į JAUNIMO ŽURNALUS 1966/1 Sausis; Autorius : Juozas Kojelis
Su Kanados   lietuvių   jaunimo kongresu oficialiai pradėti PLB paskelbtieji Jaunimo

3. FRANCOIS MAURIAC IR DE GAULLE 1966/1 Sausis; Autorius : K. R.
Šiandieninėje prancūzų literatūroje François Mauriac užima tokią pat reikšmingą vietą, kokią savo

4. PIRMINIO ŽMOGAUS RELIGIJA 1966/1 Sausis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius, M.I.C.
Gal būt, nevienam yra kilęs klausimas, kaip Kristus ir krikščionija stovi ryšium su visos žmonijos

5. NEVERTINAMA EUROPOS LIETUVIŲ VEIKLA 1966/1 Sausis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
Straipsnio "Iš pernykštės lietuvių veiklos" (Aidai  1965, nr.  1) skaitytojui Europoje krenta

6. MŪSŲ BUITYJE 1966/1 Sausis; Autorius : Red
Kalėdinis vyskupų laiškas. Vyskupai V. Brizgys ir P. Brazys gruodžio 8 Romoje, baigiantis Vatikano II

7. J. DANIĖLOU APIE VATIKANO II SUSIRINKIMO VAISJUS 1966/2 Vasaris; Autorius : Vertė Alaušius
Nemaža ir mūsų spaudoje kalbėta apie Vatikano II susirinkimą. Nemaža teks ir ateityje šią temą

8. LAPINSKAS, STEMPUŽIENĖ IR VAZNELIS PLOKŠTELĖSE 1966/2 Vasaris; Autorius : St. Santvaras
Neseni laikai, kada Amerikoj buvo jaučiamas lietuviškų muzikos plokštelių badas. Tą badą kentė

9. KARDINOLŲ IR PATRIARCHŲ PIRMENYBĖS KLAUSIMU 1966/3 Kovas; Autorius : Kun. P. Celiešius
Vatikano II susirinkimo dialoginis tiesumas iškėlė ir tokių nesusipratimų, kurie anksčiau buvo lyg

10. MŪSŲ BUITYJE 1966/3 Kovas; Autorius : Red
Vasario 16 šiemet minėta su ta viltinga rvžtimi, su kuria pernai buvo sugyvinta laisves kova, sulaukiant

11. IŠSIBARSTYMAS DĖL PERSIORGANIZAVIMO 1966/4 Balandis; Autorius : V. Volertas
Kiekvieno sambūrio (nesvarbu, kokie ryšiai sietų jo narius ir kuriomis organizacinėmis formomis jis

12. JAUNIMAS LAISVĖS KOVOJE 1966/4 Balandis; Autorius : J. Pakalnis
kovoje už Lietuvos laisvę prasmę ir tikslą, į defetistines pavienių tremties "jaunuolių" žodines

13. G. GRASSO DRAMA APIE BRECHTĄ 1966/4 Balandis; Autorius : R. Šliažas
Gūnther Grass (g. 1927) savo romanais "Die Blechtrommel" (skardinis būgnas, vadinasi žaisliukas) 1959 ir

14. LIETUVA EDENO MEMUARUOSE 1966/4 Balandis; Autorius : Juozas Lišva
Anthony Eden, buvęs Anglijos ministras pirmininkas ir ilgametis užsienio reikalų ministras, pernai

15. DRAUGUI 50 METŲ 1966/5 Gegužė; Autorius : J. Kojelis
Kovo 31 dienraščiui Draugui sukako 50 metų. Jei sakoma, kad spauda esanti viena iš didžiųjų

16. ALGIMANTAS MACKUS 1966/5 Gegužė; Autorius : Alfonsas Nyka-Niliūnas
Žodis, pasakytas A. Mackui skirtame vakare Čikagoje Laiko prasmė mums nežinoma; mes jame — kaip

17. STASIO BARZDUKO SUKAKTIS 1966/5 Gegužė; Autorius : A. Rimvydas
Vienas iš populiariausių lietuvių Jungtinėse Valstybėse, o iš dalies ir kitur, be abejo, yra Stasys

18. DAILININKAS RADĘS SAVO STILIŲ 1966/5 Gegužė; Autorius : Henrikas Nagys
Kelios mintys apie dail. A. Tamošaičio kūrybą Apie dailininko Antano Tamošaičio tapybą, grafiką ir

19. AUKSO ŽĄSIS 1966/5 Gegužė; Autorius : Kornelijus Bučmys, O.F-M.
Kokie bebūtų "Aukso žąsies" filmo kūrėjų nuopelnai ar trūkumai, viena yra ai'ku, kad šis lietuvių

20. MŪSŲ BUITYJE 1966/5 Gegužė; Autorius : Red
Dr. Vytautas Vardvs "Foreign Affairs" žurnale (April, 1966, Vol. 44, No. 3) paskelbė straipsni "How the

21. ATSILIEPIANT... 1966/5 Gegužė; Autorius : Red
Skaitytojų laiškai redakcijai amerikiečių spaudoj yra sena tradicija, šiuose laiškuose pasireiškia

22. PIJAUS XII DENIGRACIJA 1966/6 Birželis; Autorius : P. Čičinis
Vokiečių dramaturgo R. Hoch-hutho pjesės "Vietininko" (Der Stellvertreter) sukeltas pop. Pijaus XII

23. DR. S. A. BAČKIS 1966/6 Birželis; Autorius : J. Girnius
Jau dvidešimt šešeri metai praslinko nuo sovietų raudonosios armijos pirmojo įsiveržimo Lietuvon.

24. IGNO PARODOJE 1966/6 Birželis; Autorius : R. Viesulas
Vytautas Ignas būtų tariamai vienas mano labiausiai perregimų kolegų nuo pat meno mokyklos dienų. Bet

25. SEPTYNMETIS SOVIETŲ ŽEMĖS ŪKYJE 1966/6 Birželis; Autorius : Vt. Vt.
1959 pradedant septynmečio planų vykdymą, apie žemės ūkį buvo pasakyta, kad iki 1965 "svarbiausių

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai