Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ORTEGA Y GASSET APIE GOETHĘ 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Goethės (1749 — 1832) jubiliejus vėl duoda progos pažvelgti i šį rašytoją, kuris Vokietijoje yra

2. APIE V. K. JONYNO PARODĄ PARYŽIUJE 1950/1 sausis; Autorius : Albinas V. Švirmickas
Žvelgiant į bet kurį tremties gyvenimo reiškinį, o juo labiau, jei akis kreipiama į dvasinę gyvenimo

3. 1949 METŲ ISTORINĖS SUKAKTYS 1950/1 sausis; Autorius : A. Šapoka
1249 m. Christburgo sutartis. — Nuo jos surašymo dienos 1949 m. vasario 7 d. suėjo 700 m. Tai vienas

4. Ar Dievas dar gyvas Rusijoje 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Nietzsches Zaratustra, leisdamasis nuo kalno, sutiko senelį, kuris pasisakė gyvenąs miške ir savo

5. Katalikų persekiojimai Albanijoje 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Visos bažnyčios ir vienuolynai, visos religinės įstaigos ir mokyklos yra uždarytos ir jų turtas

6. VISUOTINIS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 1950/1 sausis; Autorius : J. Pažemeckas
Laiminga Lietuva, turėdama lietuvybės rezervų tolimose žemėse, o ypač Jungtinėse Amerikos

7. Totalizmo priežastys 1950/1 sausis; Autorius : Red.
O. Spengleris savo garsiajame veikale "Untergang des Abendlandes" pastebi, kad vienas iš senstančios

8. J. MARITAIN — LIBERALAS! 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Viena iš ryškiausiųjų šiandieninio katalikiškojo pasaulio asmenybių yra J. Maritain, filosofas

9. KATALIKIŠKOSIOS ŽMOGAUS TEISĖS 1950/1 sausis; Autorius : Red.
šį rudenį Ispanijos San Sebastiane buvo tarptautinis katalikų teologų suvažiavimas, kuris norėjo

10. MISIJŲ DARBININKAI 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Kat. Bažnyčios misijose dirba: 22.000 kunigų, 9.000 pasauliečių brolių, 54.000 moterų vienuolių,

11. "Aidų" bičiuliai-platintojai 1950/1 sausis; Autorius : Red.
JUNGTYNESE AMERIKOS VALSTYBĖSE: California Rev. J. Jankauskas, 2704 S. George St., Los Angeles 27,

12. T. S. ELIOT — ŽMOGUS IR POETAS 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Nuo 1948 m., kai Nobelio literatūros premija teko Eliot, nesiliauja šis vardas skambėjęs visame

13. Trumpai 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
—    Šekspyro, Paskalio ir Goethės veikalai yra leidžiami arabų kalba. Juos leidžia

14. LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS CHICAGOJE 1950/2 vasaris; Autorius : Al. B.
Į Chicagą susibūrė daugiausia teatro meno žmonių, profesionalų ir mėgėjų. Tie žmones pasidalino į

15. SMŪGIS VERTYBIŲ FILOSOFIJAI 1950/2 vasaris; Autorius : Mc.
Senoji filosofija sakydavo, kad būtis ir gėris sutampa: "ens et bonum convertuntur". Visa, kas yra, yra

16. Kodėl H. Bergsonas mirė žydu? 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Buvęs Rygos u-to filosofijos profesorius Pauls Jurevičs, Bergsono mokinys, 1949 m. išleido vokiškai

17. Asumpcionistinis sąjūdis 1950/2 vasaris; Autorius : T. B. G.
Pastaruoju metu katalikų Bažnyčios religinis gyvenimas vis labiau krypsta į gilesnį Marijos kultą. Jei

18. Hagiografija kryžkelėje 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Pieš kurį laiką vokiečių rašytoja Ida Fr. Goerres išleido gražų veikalą apie šv. Kūdikėlio

19. Apie lietuvybės padėtį Amerikoje 1950/2 vasaris; Autorius : J.
Į Lietuvių Kultūros Instituto pernai periodinėj spaudoj paskelbta ankietą, liečiančia Amerikos

20. PASIKĖSINIMAS PRIEŠ ŠEIMOS PAGRINDUS 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Tai, kas šiandien darosi Japonijoje, verčia susimąstyti kiekvieną, kuris nori gelbėti

21. Lietuviai prie La Platos 1950/2 vasaris; Autorius : K.
Plati toji upė La Plata, skirianti Argentinos ir Urugvajaus sostines. Siauriausioje vietoje ji siekia iki 50

22. PRARASTASIS ROJUS 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Dažnai sakoma, kad vaikystė yra žmogaus gyvenimo rojus, kurį jis vėliau palieka ir nebegrįžta. Todėl

23. MICKEVIČIUS, BUDRYS IR BAKUNINAS 1950/3 kovas; Autorius : P r. B.
Lenkų emigrantų mėnraštyje "Kultūra" (La Culture, revue men-suelle, Paryžius, 1949 m. lapkričio

24. George Orwell 1950/3 kovas; Autorius : B. S.
Pereitais metais Amerikoj išėjo George Orwell knyga pavadinta "1984", kurios buvo išpirkta ketvirtis

Tiek plačiai buvo domimasi atomine bomba, tiek betgi mažai plačioji visuomenė žino apie tą, kuris buvo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai