Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1967
Categories 1967
1 Sausis (17), 10 Gruodis (19), 2 Vasaris (16), 3 Kovas (15), 4 Balandis (17), 5 Gegužė (17), 6 Birželis (23), 7 Rugsėjis (18), 8 Spalis (17), 9 Lapkritis (19)
 

1. PROF. VLADAS JURGUTIS 1967/1 Sausis; Autorius : JUOZAS PAŽEMĖNAS
Rašydamas apie savo artimiausio bičiulio prof. P. Kuraičio 1964.XII.18 mirtį, V. Jurgutis Romos poeto

2. A. NYKA - NILIŪNAS KRITIKAS 1967/1 Sausis; Autorius : VLADAS KULBOKAS
A. Nyka-Niliūnas Nuotrauka V. Maželio Praūžus karo audrai ir gyvenimui aprims-tant, kad ir

3. Domeika Mickevičiui 1967/2 Vasaris; Autorius : J. Kėkštas (vertė)
Ignotas Domeika (1801-1889) yra vienas iš ryškiausių pereito amžiaus politinių emigrantų. Kilęs iš

4. PROF. VLADAS JURGUTIS 1967/2 Vasaris; Autorius : JUOZAS PAŽEMĖNAS
Lietuvos Banko organizatorius ir valdytojas V. Jurgutis visą savo nepaprasta atmintimi, gabumais, kietu

5. KAZYS PAKŠTAS (Kalbėtojo portretas) 1967/3 Kovas; Autorius : JUOZAS ERETAS
Kazys Pakštas nebuvo kabinetinis žmogus, kuris prisirakinęs prie rašomo stalo būtų galėjęs

6. ANTANĄ GUSTAITĮ ATKŪRUS 1967/3 Kovas; Autorius : PULGIS ANDRIUŠIS
Vieną dieną Ignas Šeinius, Klaipėdos Krašto Gubernatūros spaudos patarėjas ir "Vakarų" dienraščio

7. SUSITIKIMAI SU JERONIMU KAČINSKU 1967/4 Balandis; Autorius : DARIUS LAPINSKAS
Jeronimas Kačinskas — kompozitorius, dirigentas, mokytojas — mano mokytojas dirigavime,

8. PULGIUI ANDRIUŠIUI 60 METŲ 1967/4 Balandis; Autorius : ANDRIUS SIETYNAS
Pulgio Andriušio vardą pirmą kartą išgirdau iš savo vyresniųjų brolių, gyvenusių ir besimokiusių

9. BERNARDAS BRAZDŽIONIS 1967/5 Gegužė; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Ar bereikia priminti, kad Bernardas Brazdžionis yra vienas žymiausių lietuvių poetų, kuris savo kūryba

10. ATSIMINIMAI APIE MILAŠIŲ 1967/5 Gegužė; Autorius : DR. KAZYS GRINIUS
1914-1919 m. aš turėjau išsikraustyti iš Marijampolės ir gyvenau Elce, Suchiniči, Nalčike,

11. V. Mykolaitis-Putinas 1967/7 Rugsėjis; Autorius : A. Vt.
Nelyginant milžinai jie stovėjo išsikeroję lietuvių literatūros horizonte — dideli, platūs, įdomūs

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai