Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1955
Categories 1955
1 sausis (22), 10 gruodis (18), 2 vasaris (24), 3 kovas (25), 4-5 balandis-gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (19), 9 lapkritis (18)
 

1. PROF. J. NADLERIS IR JO NAUJAUSIOJI LITERATŪROS ISTORIJA 1955/1 sausis; Autorius : A. Tyruolis
Pernai (1954 m.) žinomajam literatūros istorikui J. Nadleriui suėjo 70 metų amžiaus. Nors šios

2. AMERIKOS VIDURAMŽIŲ AKADEMIJA 1955/1 sausis; Autorius : J. Jakštas
Tuo pažiūrėjimu atrodo keista, kad Jungtinėse Amerikcs Valstybėse, o ne kur Europoj veikia štai jau

3. Trumpai 1955/1 sausis; Autorius : Red.
•    Popiežius Pijus XII prieš Kalėdas išleido encikliką Kinijos katalikams.

4. Į ARTIMĄJĄ PRAEITĮ ŽVELGIANT 1955/1 sausis; Autorius : K. Mockus
1. Veiklos galimybes Kasdieninis gyvenimas rirda savo keliu. Jo eigoi lyg ir nepastebime, kad nuo

5. Įvykiai 1955/1 sausis; Autorius : Red.
•    Vokietijoje Lietuvių Bendruomenė turi 8060 narių. Iš jų tarpo 2372 vaikai iki 18

6. DAR NEVĖLU 1955/9 lapkritis; Autorius : L. Andriekus
Mūsų kasdienybėje vis dažniau nuaidi šauksmas: miršta lietuviška knyga! Toks tiesus žodis daugiau ar

7. ATOMINĖ PRAMONĖ — ANTROJI INDUSTRINĖ REVOLIUCIJA 1955/9 lapkritis; Autorius : J. Budzeika
Vadinamoji pramonės revoliucija, kuri prasidėjo apie 18 amžiaus pabaigą ir tęsėsi iki 20 amžiaus

8. "AIDŲ" DEŠIMTMEČIUI SUĖJUS 1955/10 gruodis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Šį rudenį suėjo dešimtis metų, kai tremtyje leidžiamas kultūros žurnalas "Aidai". Nėra abejones,

9. KOLONIALIZMAS: VAKARIETINIS IR SOVIETINIS 1955/10 gruodis; Autorius : Salomėja Narkeliūnaitė
(Pagal nuotaikas Jungtinėse Tautose) 1955 metais politiniame žargone sukurtieji "dvasių" terminai,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai