Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1952
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

1. Vysk. Petras Pranciškus Bučys, žmogus, vienuolis, lietuvis 1952/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Vysk. Petras Pranciškus Bučys, rytų apeigų dvasininko drabužiuose ". . . buvau pasišovęs būti

2. PRELATAS KAZIMIERAS ŠAULYS 1952/2 vasaris; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Jo 80 metų amžiaus sukaktį minint Šveicarijoje, tarp gražių kalnų, prie Lugano ežero savo gyvenimo

3. ARKIV. J. MATULEVIČIAUS VILNIAUS GOLGOTA 1952/4 balandis; Autorius : J. VAIŠNORA, M. I. C
Adomas Galdikas Prieš 25 metus Kaune amžinai užmerkė akis viena iš didžiausių ir skaisčiausių

4. ADOMAS GALDIKAS 1952/4 balandis; Autorius : WALDEMAR GEORGE
ADOMAS   GALDIKAS  Triptikas   (1937 m. Paryžiaus tarptautinėje parodoj

5. DAILININKAS M. V. DOBUŽINSKIS 1952/6 birželis; Autorius : D R. M. VOROBIOVAS
M.   V.   Dobužinskis    "Radvilos Perkūno" operos scenos

6. MYKOLAS BIRŽIŠKA 1952/7 rugsėjis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(70 metų amžiaus sukakties proga) Šiemet sulaukė 70 metų amžiaus žymus mūsų mokslo vyras ir

7. VINCAS KRĖVĖ 1952/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
MININT JO AMŽIAUS 70 METŲ SUKAKTĮ Vėjas gimdo girių šlamesį, o dainą didvyrių garsūs

8. PAULIUS AUGIUS 1952/9 lapkritis; Autorius : Red.
Paulius Augius (Augustinavičius) gimė 1909 m. Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi Kaune (Lietuvos Meno

9. Prel. Jonas Balkūnas 1952/10 gruodis; Autorius : Red.
Maspetho lietuvių parapijos klebonas ir žymus veikėjas, šiemet mini 50 metų amžiaus sukaktį. Jis yra

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai