Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1953 4 balandis
 

1. VISUOTINIS PASAUKIMAS KRIKŠČIONIŠKON TOBULYBÈN 1953/4 balandis; Autorius : Kun. P. C.
šia tema kun. Vytautas Balčiūnas paraše disertacinį darbą, prancūzų kalba. Išleido Saleziečių

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1953/4 balandis; Autorius : Red.
A.Bendorius: LIETUVA. Kraštas —Gyventojai — Kultūra. Išleido Sūdava. Chicago, 176 p. Antanas 

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai