Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1958
Categories 1958
1 sausis (22), 10 gruodis (21), 2 vasaris (27), 3 kovas (12), 4 balandis (16), 5 gegužė (17), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. EILĖRAŠČIAI 1958/1 sausis; Autorius : LEONARDAS ŽITKEVIČIUS
V. Petravičius — Našlaitė (lino raižinys) EMIGRANTAS Emigrantas didmiesčiu eina, Kurį tėvo -

2. KRAITINIS SUOLAS 1958/1 sausis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
 Taip jau, turbūt, buvo žadėta, nes ko gi kitaip Mykolas Vanagas iš Kartenos ir Gailiai iš

3. NEŠA MANE ŽEMĖ 1958/1 sausis; Autorius : VITALIJA BOGUTAITĖ
I. Jei šiandien soduos Dar pavasaris žydėtų Ir palaidūnas vėjas Žaistų šakose — Man būt

4. PRIGIMTA IR IŠMOKTA KALBA 1958/1 sausis; Autorius : VYDŪNAS
Jaunas žmogus kartą skaitė knygą, kurioj buvo skelbiamos kalbos, sakytos, turbūt, 1878 tnetais Stokholme

5. MIRTlS IR MERGAITĖ 1958/1 sausis; Autorius : Matthias Claudius
MERGAITĖ Šalin, mirtie žiaurioji,— Dar nebaigiau dainos! Dar neisiu, nors ir moji! Neliesk manęs

6. GEORGES BERNANOS 1958/1 sausis; Autorius : M. Krupavičius
(1888-1948) "Nëra jokis perdėjimas kalbėti apie didžiulį religinį atgijimą Prancūzijoje šio

7. DAIL. VIKTORO PETRAVIČIAUS PORTRETAS 1958/1 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
Išleistoje Viktoro Petravičiaus raižinių knygoje yra jo autoportretas. Gilumoje, praplėšę debesis,

8. KOMPOZOTORIUS JONAS BIELINIS 1958/1 sausis; Autorius : A. Narimantas
Kompozitorius J. Bielinis gimė neturtingoje darbininkų šeimoje 1909 m. Gudonių k., Seirijų vis., Alytaus

9. EILĖRAŠČIAI 1958/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
TVANAS Įtikėjom, Kad po tvano Tu gailėjais žmogų baudęs Ir likai su juo — Tapo švento Veido

10. KRAITINIS SUOLAS 1958/2 vasaris; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
(Tęsinys) Tai tiek patys Gailiai buvo užsakę, tačiau meistras įkalbinėjo, jog reiktų kiek

11. RUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS 1958/2 vasaris; Autorius : J. Aistis
Gražina Tulauskaite: RUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS. Lyrika. Išleido Terra. Chicago, 1957, 62 p. Naujoji

12. ŠIRDIS PERGAMENTE 1958/2 vasaris; Autorius : Aug. Raginis
Kotryna Grigaityte: ŠIRDIS PERGAMENTE. Lyrika. Išleido Venta. 1956 m. 74 p. Tai trečias K. Grigaitytės

13. DAIL. VIKTORO VIZGIRDOS PARODA 1958/2 vasaris; Autorius : L. A.
Dail. Viktoras Vizgirda Bostone suruošė savo tapybos darbų parodą, kurioje buvo iškabinta virš 40

14. MIRĖ ROUAULT 1958/2 vasaris; Autorius : A.
Vasario 13 dieną Paryžiuje mirė dail. Georgės Rouault, vienas iš pagrindinių moderniojo meno šulų.

15. BALTARAGIO MALŪNAS SCENOJE 1958/2 vasaris; Autorius : Julius Kaupas
Spalio mėnesį Čikagos ir Detroito lietuviai turėjo progos susipažinti su Montrealio lietuvių dramos

16. PO TĖVYNĖS VELĖNA 1958/3 kovas; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
PILĖNAI Mamertas ir Bronius žuvo pokario metais netoli savo tėviškių. Iš laiško DIRVOŽEMIS

17. SIDABRINUKAS IR AŠ 1958/4 balandis; Autorius : JUAN RAMON JIMENEZ
ANDALŪZIŠKA ELEGIJA PRATARMĖ Ši trumpa knyga, kurioje linksmybė ir liūdesys yra lyg dvynukai,

18. MOTIEJUS GUSTAITIS IR JO KŪRYBA* 1958/4 balandis; Autorius : VINCAS MYKOLAITIS
Trylika (30 dabar) metų sukakus nuo poeto Motiejaus Gustaičio mirties, pasirodo šis jc raštų

19. GEDULIŲ RAUDA 1958/5 gegužė; Autorius : Motiejus Gustaitis
(IŠ POEMOS "MEILĖ") Vos žengė ant žemės aušra Pirmaisiais dienos siuntiniais, Tuojau

20. VĖJAS GLUOSNIUOSE 1958/5 gegužė; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
DVIEJŲ VEIKSMŲ DRAMATINĖ POEMA VEIKĖJAI KAZIMIERAS ANGELAS KARALIUS EUGENIJUS KUREVIČIUS —

21. EILĖRAŠČIAI 1958/5 gegužė; Autorius : J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ
PAVĖJUI LEKIANTYS LAIŠKAI Kai tik vėjas sukasi į rytus, Sidabriniais irklais plėšdamas miglas, Aš

22. MOTIEJUS GUSTAITIS IR JO KŪRYBA 1958/5 gegužė; Autorius : V. Mykolaitis
(Tęsinys) Sekdami Gustaičio kūrybos raidą, mes dažnai pajuntame joje mūsų tautinio visuomeninio

23. EILĖRAŠČIAI 1958/6 birželis; Autorius : GENUTĖ BURAČAITĖ
NETIKRUMAS Kam tu sapnuoji apie laimę, Kuri, mėlyna paukšte straksėdama šakomis, Veda į spalvoto

24. VĖJAS GLUOSNIUOSE 1958/6 birželis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
DVIEJŲ VEIKSMŲ DRAMATINĖ POEMA ANTRAS VEIKSMAS   1 SCENA Scena ta pati, kaip pirmo veiksmo

25. KAD BENT JIE UŽTARTŲ 1958/6 birželis; Autorius : Juozas Mikštas
KAD BENT JIE UŽTARTŲ Tu pasitiksi Ją, kaip viešnią rūsčią, Gyvenimo ir amžinybės tarpdury, Ir

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai