Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1981
Categories 1981
1 sausis-vasaris (27), 2 kovas-balandis (25), 3 gegužė-birželis (22), 4 liepa-rugpjūtis (22), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (24)
 

1. NEPRIKLAUSOMYBĖS BESIILGINT IR JOS SIEKIANT 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
ŽVILGSNIS ISTORIJON IR VAIŽGANTO ŠIRDIN "..jaučiu ateinančią mano Saulės, Tėvynės Laisvės,

2. Vaižganto laiško dr. Jurgiui Šauliui faksimilė 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Vaižgantas

3. APIE FANATIZMĄ IR INTERNACIONALIZMĄ VILNIAUS UNIVERSITETE 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : T. ŽIBUTIS
ATSAKYMAS J. ANIČUI Neseniai Vilniaus universitetas atšventė 400 metų jubiliejų. Visa Lietuva

4. MEDICINA SENOVĖS LIETUVOJE IR VĖLESNIAIS LAIKAIS 1981/2 kovas-balandis; Autorius : DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS
Įvadas Mokslas ir kultūra kiekvienoje tautoje vystosi iš lėto. Būna labai gyvų ir pažangių

5. MEDICINA SENOVĖS LIETUVOJE IR VĖLESNIAIS LAIKAIS 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS
2. Mokslinė medicina Peržvelgus praktiškąją medicinos padėtį Lietuvoje XIV-XIX amžiuose, tenka

6. SU DALGIU PRIEŠ PATRANKĄ 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
1831 METŲ SUKILIMO BRUOŽAI Prieš pusantro šimto metų lietuviai ir lenkai bandė išsijungti iš

7. PSICHIATRIJOS PIKTNAUDOJIMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
Kelerių metų laikotarpyje iš Sovietų Sąjungos Vakarų pasaulį ėmė pasiekti vis gausesnės ir vis

8. LIETUVIŲ KALBA ... 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : DR. PETRAS JONIKAS
LIETUVIŲ  KALBA  ADMINISTRACINIAME IR KULTŪRINIAME GYVENIME SENOJOJE LIETUVOS

9. STUDENTŲ ATEITININKŲ MENO DRAUGIJA ŠATRIJA 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ALINA SKRUPSKELIENĖ
Studentų ateitininkų meno draugija Šatrija, oficialiai šiuo vardu įsiregistravusi Lietuvos universiteto

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai