Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1982
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ATLANTO ATOLAS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
O TU DIDŽIOJI potvynio banga prie Kennebunkport, Maine, Prabėgusi šalta pro žydinčią

2. DRAMATINIS ŽMOGAUS KELIAS BRAZDŽIONIO POEZIJOJE 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
Poezija gimsta pačiose tolimosiose žmogaus būties gelmėse, teigia Maritain savo knygoje "La situation de

3. MAIRONIO PAMINKLAS KAUNE (granitas) 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : GEDIMINAS JOKŪBONIS

4. KAIP BUVO RENGIAMAS NAUJOJO TESTAMENTO IR PSALMYNO VERTIMAS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Vaclovas Aliulis
INTERVIU SU NAUJOJO TESTAMNTO  IR PSALMYNO NAUJOJO VERTIMO REDAKTORIUM KUN. VACLOVU ALIULIU JAM

5. Skulptūros 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.

6. Eilėraščiai 1982/2 kovas-balandis; Autorius : LIDIJA ŠIMKUTĖ
Kęstutis Zapkus : Argolio vaizdas iš lėktuvo (1980) Akrilis ant popieriaus. 28 in x 81 in LAIPTAIS

7. ATŠVAITAS 1982/2 kovas-balandis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ-GABIENĖ
Labai jau turėjo būti susigalvojęs šventasis Petras, jog net nepajuto, kad iškrito raktai. Jis labai

8. Eilėraščiai 1982/2 kovas-balandis; Autorius : JOAN MARAGALL
AKLOJ I    KARVĖ Atsidurdama į vieną medį ir į kitą medį, apgraibom besiartindama

9. "PASTOGĖS" POETAI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Administrator
A.  Galdikas — Lietuvos peizažas. Piešinys. 1940-1944. Iš E. Jokubausko rinkinio Savilaidos

10. ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŲ KALBOS REIKŠMĖ KALBOTYROJE 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : JANINA K. RĖKLAITIENĖ
Ar lietuvių kalba dabartinėje kalbotvroje nors kiek tebeturi tą senąją, bet dar mums vis neužmirštamai

11. TU, MIRTIE, NE TOKIA STIPRI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : JURGIS JANKUS
Jurgis Jankus, JAV LB 1981 metų premijos (3000 dol.) laureatas Per naktį, galima sakyti, bluosto kaip ir

12. LAIŠKAS FAUSTUI KIRŠAI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : VINCAS KRĖVĖ

13. ILGESYS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : VINCAS KRĖVĖ
Vakaras . . . Ten smulkūs, reti, vėjo gainiojami sniego krisleliai laksto ore; ten pajuodavęs lapas,

14. KNYGA APIE KRĖVĘ, SUKAKTYS IR ANEKDOTAI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : PETRONĖLĖ ORINTAITĖ
Krėvės 100 metų sukakčiai 1981 m. Vilniuj L.M. Akademija išleido stambią knygą (Literatūra ir kalba,

15. Rašytojų malda, kalbėta suvažiavimo mišiose Clevelande 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. R.
Iš amžių glūdumos atėjusi tauta,            

16. Eilėraščiai 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : EGLĖ JUODVALKĖ
baltoje saulės tyloje senelio pirštai skaičiuoja ant plonos grandinės karoliukais suvertas likusias

17. PRABILS MANY MAIRONIO LIETUVA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
MAIRONIO MIRTIES PENKIASDEŠIMTMEČIUI   Merdinčią gyvybę     

18. LAIMEI, MAIRONIS 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : TOMAS VENCLOVA
Maironis, Kauno kunigų seminarijos klierikas Poetai, anot Boriso Pasternako, būna dviejų rūšių:


20. MAIRONIS TAUTOS ISTORIJOJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
1. Istorija Ant šios temos užbėgau nelauktai. Bernardas Brazdžionis paprašė, kad šiais Maironio

21. SKAUSMAS IR KANČIA MAIRONIO GYVENIME IR PATRIOTINĖJE LYRIKOJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
Ten močiutė užlingavo Raudomis mane, Į krūtinę skausmą savo Liejo nežinia. Šiandien, rodos,

22. Vakaro varpas (eilėraštis, dedikuotas Maironiui) 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Jurgis Baltrušaitis
Eilėraštis "Vakaro varpas", dedikuotas Maironiui — vienas iš pirmųjų Jurgio Baltrušaičio

23. MAIRONIS: LAIKAS IR VIETA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : V. TRUMPA
KELETAS TOLIMŲ SILUETŲ Dar 1922 metais, švenčiant Maironio 60-ąją gimimo sukaktį, docento pareigas

24. NUO ZVALIONIO IKI MAIRONIO 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : BERN. BRAZDŽIONIS
Maironio slapyvardžio mįslę menant Maironis šiandieną yra toks lietuviškas ir su lietuvių tauta

25. Šv. Pranciškaus Asyžiečio "Kūrinijos giesmė'' 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Šv. Pranciškus
Aukščiausias visagali, geras Viešpatie,     Tavo yra giesmės, garbė ir

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai