Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1982
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. NUO PIEŠINIŲ URVE IKI GRAFOSKOPINĖS SKALĖS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Justinas Pikūnas
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. Detroito universiteto Vaikų ir šeimų centro direktoriaus

2. SMARKUS KULTŪRINIS PRASIVERŽIMAS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : L. Andriekus
Red. Vytautas Volertas IV MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS   Į mūsų išeivijos kultūrinį

3. ILGA PASKAITŲ PYNĖ EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖJE 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas Pažemėnas
(1981 m. rugpjūčio 2 —9d.) Po tremtinių pokarinės emigracijos į užjūrius Europoje pasilikę

4. MŪSŲ BUITYJE 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Lietuviškų parapijų metais šiuos metus paskelbė, vadovaujant vysk. V. Brizgiui, JAV Lietuvių

5. ELIAS CANETTI — 1981 M. NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : AL L.
1981-ųjų metų Nobelio literatūros premija vėl atiteko išeiviui. Kaip I. Baševis-Singer ir Česlovas

6. ĮSPŪDŽIAI APIE "ZEKUS" 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : AL L.
1981-iesiems metams baigiantis, susilaukėme naujos lietuviškos pjesės, Marijos A. Rasos (slapyv.) "Ze-kų"

7. NEGARBINGA POETO IŠMONĖ 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : V. Kvietys
Talentas — ašmenys. Į kieno rankas pateks, tam ir patarnaus. Vienokią paslaugą padaro doro meistro

8. GIUNTERIU GRASSO APYSAKA "SUSITIKIMAS PRIE TELGTĖS" 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Gand.
Rašytojų suvažiavimai niekur nėra tokie svarbūs, kaip Rytų Europoje. Dažnai jie pasibaigia žiovuliu;

9. RELIGIJA IR KALBA 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Antanas Maceina
Religijos ir kalbos santykį valdo dvilypis dėsnis: 1. religija savos kalbos neturi, kadangi Dievas kalba

10. LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Kun. S. Raila
20-ties metų veiklos apžvalga (1961 - 1981)   Bendrai. II-ojo pasaulinio karo metu, Sovietų

11. MŪSŲ BUITYJE 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
—    Šimtmetis nuo rašytojo Vienuolio (Antano Žukausko) gimimo suėjo balandžio 7 d., o

12. DAIL KĘSTUČIO ZAPKAUS MENINIAI LAIMĖJIMAI 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Vaidotas Užupis
Jau dvidešimt metų tarptautiniuose dailės sluoksniuose garsėja Kęstutis Zapkus. Aukščiausią garbę

13. JOAN MARAGALL — KATALONIEČIŲ POETAS 1982/2 kovas-balandis; Autorius : P. Gaučys
XVIII a. pradžioje Ispanijai panaikinus Katalonijos turėtą autonomiją, jos gyventojai, anksčiau tokie

14. RYTŲ EUROPOS TAUTOS SUSIGRĄŽINA PRARASTĄ ISTORIJĄ 1982/2 kovas-balandis; Autorius : J. Liepinis
"Kodėl niekinama lietuvių tautos praeitis?" — savilaidiriėje Aušroje (Nr. 20, 1980 sausis) klausia

15. ŽMOGUS, LAIKAS IR ISTORIJA MACEINOS SVARSTYME 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : V. Bagdanavičius
Naujajame Antano Maceinos leidinyje "Asmuo ir istorija" pagrindinės sąvokos aptariamos "labai

16. MŪSŲ BUITYJE 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
—    Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (LJS) kongresas įvyks 1983 m.

17. NESĖKMINGA ATEIZMO AKCIJA OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Saulius Pašilis
Okupuotoje Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje "Literatūra ir menas", kuris taip pat yra kultūros

18. ŽVILGSNIS Į IEVOS POCIENĖS SKULPTŪRINĘ KŪRYBĄ 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Administrator
Australijos talentingų menininkų būrelyje randame ir Adelaidės lietuvę skulptorę Ievą Pocienę. Jos

19. "XX AMŽIUS" — DIENRAŠTINĖ NAUJOVĖ 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : STASYS YLA
MININT 45 METŲ SUKAKTĮ Trys pagrindiniai dienraščiai atstovavo trims politinėms grupėms

20. IEŠKANT PAGRINDŲ NAUJŲ LAIKŲ PASAULĖVAIZDŽIUI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : K.T.
Tarptautinės transasmeniškumo organizacijos 1982 m. suvažiavime Bombėjuje pakartotinai skerbiama

21. ASMENS NEMIRTINGUMAS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Antanas Maceina
Kažkas yra prasitaręs, bijąs žmogaus, skaičiusio tik vieną knygą ("timeo hominem unius libri"); bijąs

22. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Leonardas Andriekus
Miela buvo patirti, kad Lietuvių rašytojų draugijos valdyba rengia visuotinį narių suvažiavimą.

23. BERNARDO BRAZDŽIONIO ŽODIS LRD VISUOTINIAME SUVAŽIAVIME 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Paskutinis žymesnis LRD visuotinis suvažiavimas įvyko Chicagoje, 1956 birželio 30 dieną Sherman

24. IŠ LRD ISTORIJOS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Išlaikant lietuvių literatūros tęstinumą Šiais 1982 metais sueina 50 metų nuo įsisteigimo

25. DEVINTŲJŲ POEZIJOS DIENŲ ĮSPŪDŽIAI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Juozas Prunskis
Kazys   Bradūnas   savo  eilėrašty "Amžių keleivis" skelbė: Aš iš

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai