Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1984
Categories 1984
1984 m. 1 sausis-vasaris (21), 1984 m. 2 kovas-balandis (23), 1984 m. 3 gegužė-birželis (21), 1984 m. 4 liepa-rugpjūtis (21), 1984 m. 5 rugsėjis-spalis (22), 1984 m. 6 lapkritis-gruodis (25)
 

1. IR ATLĖKĖ VOLUNGĖ 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Antanas Vaičiulaitis: IR ATLĖKĖ VOLUNGĖ. Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1980. 96 p.

2. LIETUVIŲ RELIGINĖ POEZIJA 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : A. Tyruolis
Šiuo pavadinimu knygų serija "Krikščionis gyvenime" išleido (paties autoriaus lėšomis) Vlado Kulboko

3. LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : J. Jakštas
Nepriklausomoje Lietuvoje sėkmingai veikusi LKM Akademija, atsikūrusi 1955 m., tęsia veiklą išeivijoje

4. V. KAVALIŪNO "DALIA" 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : V. Kulbokas
Vacys Kavaliūnas: DALIA. Romanas. 1983. Aplanko dailininkė Vlada Stančikaitė - Abraitienė. Spaudė

5. PIRMIEJI JUDITOS VAIČIŪNAITĖS ŽINGSNIAI DRAMATURGIJOJE 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : R. Lešmantaitė
Judita Vaičiūnaitė: PAVASARIO FLEITA. Keturios vienveiksmės pjesės. Vilnius, Vaga. 1980. 104

6. LIANŲ LIEPSNOS 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Stasys Goštautas
Povilas Gaučys: LIANŲ LIEPSNOS. Brazilų naujosios poezijos antologija. Sudarė ir išvertė Povilas

7. IŠEIVIJOS VAIDMUO LIETUVOS ISTORIJOJE 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Juozas B. Laučka
Vincentas Liulevičius; IŠEIVIJOS VAIDMUO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMO DARBE. Išleido Pasaulio

8. TYLOS DOVANA 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Tyruolis
"Tylos dovana" yra septintoji Kotrynos Grigaitytės poezijos knyga. Knygos pavadinimas kiek primena Janinos

9. IEŠKANT GYVENIMO DRAUGO, DRAUGĖS . . . 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas A. Jonynas
Ilgą laiką išeivių lietuvių prozoj vyravo kone išimtinai traumatiniai tėvynės praradimo pergyvenimai.

10. KONSTANTINO AVIŽONIO RINKTINIŲ RAŠTŲ III TOMAS 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Saulius A. Girnius
Konstantino Avižonio rinktinių raštų trečiąjį tomą 1982 metais išleido Lietuvių katalikų mokslo

11. TĖV. BENEVENUTO RAMANAUSKO, O.F.M., KNYGA 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Rubšys
Tėv. Benvenuto Ramanausko, O.F.M., knyga Aš savo dalį atlikau, parašyta šv. Pranciškaus Asyžiečio 800

12. STASIO SANTVARO "BUVIMO PĖDSAKAI" 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : K. Barėnas
Vladas Šlaitas vis įtikinėdavo mane, kad poetas pajėgus kurti tik maždaug iki 50 savo amžiaus metų,

13. LYRIKA IR ASTRONOMIJA 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Aug. Raginis
Aleksandras Radžius iš kitų mūsų poetų išsiskiria astronomine tema. Tai liudija ir patsai jo knygos

14. LITUANUS TRYS DEŠIMTMEČIAI 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Antanas Dundzila
Jau seniai nutilo mūsų studentijos organizuoto veikimo aidai, ypač klestėję Vokietijos lagerių gyvenimo

15. LIETUVIAI RYTŲ EUROPOS POEZIJOS RINKTINĖJE 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Spec.
Emery George (ed.): CONTEMPORARY EAST EUROPEAN POETRY. Ann Arbor, Ardis, 1983. Dvylika lietuvių poetų

16. LIETUVIŲ LITERATŪRINĖS KRITIKOS SVETUR APŽVALGA 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : A. Vaičiulaitis
Vlado Kulboko pagrindinis pašaukimas yra lietuvių kalba, tautosaka, literatūra ir kritika. Lietuvių

17. PIRMIEJI SVETUR 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : K. Barėnas
Alės Rūtos naujojo romano proga Po paskutiniojo pasaulinio karo svetur atsidūrę lietuviai prozininkai,

18. KETURIŲ KARTŲ LEMTĮ BEPASAKOJANT 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Pr. Visvydas
Išeivijoje kai kurie aspirantai į grožinę prozą turi neeilinį talentą — savo įsitikinimų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai