Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1985 1985 m. 5 rugsėjis-spalis
 

1. FILOSOFINIŲ DIMENSIJŲ POEZIJA 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Alfonsas Nyka - Niliūnas: ŽIEMOS TEOLOGIJA. Eilėraščiai. Chicaga. Algimanto Mackaus Knygų leidimo

2. PRELATAS VLADAS BUTVILĄ ATSIMINIMŲ PYNĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : SUDARĖ VINCENTAS LIULEVIČIUS
Įvadinės pastabos Iki šių dienų apie kun. Vladą Butvilą tebuvo parašyta tik keletas straipsnių.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai