Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1985
Categories 1985
1985 m. 1 sausis-vasaris (20), 1985 m. 2 kovas-balandis (16), 1985 m. 3 gegužė-birželis (20), 1985 m. 4 liepa-rugpjūtis (19), 1985 m. 5 rugsėjis-spalis (19), 1985 m. 6 lapkritis-gruodis (20)
 

1. DAIL. JADVYGA PAUKŠTIENĖ IR JOS KŪRYBA 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : L. A.
Dail. Jadvyga Dopkevičiūtė - Paukštienė (g. 1913.VI.13 Liepojoj), kurios darbais iliustruojamas šis

2. PRISIMINIMAI APIE TĖVĄ VIKTORĄ GIDŽIŪNĄ, JO MIRTIES METINĖSE 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Simas Sužiedėlis
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. 1912.X.5 — 1984.1.30 LIKO MIELI PRISIMINIMAI Sveikindamas 1983 m.

3. DR. POVILAS RĖKLAITIS 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : J. G.
Dr. Povilas Rėklaitis, meno istorikas, gyvenąs Vokietijoje, VVeimare, yra Herderio Instituto bibliotekos

4. JONO MULOKO ARCHITEKTŪRA 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Jurgis Okunis
Tokia antrašte prieš porą metų (1983) pasirodė jau gerai mūsų ir amerikiečių visuomenei žinomo

5. JUOZUI GIRNIUI 70 METŲ 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
ŽVILGSNIS Į JO ASMENĮ IR FILOSOFIJĄ 1. Emigrantinės visuomenės nuskriaustas? Mūsų nepriklausomo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai